Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 tuần 20: Tập làm văn

Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 tuần 20: Tập làm văn

Mời các em và thầy cô cùng xem Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 tuần 20 trang 10 để học cách ghi nội dung báo cáo kết quả học tập, lao động của tập thể hoặc của cá nhân. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 tuần 20: Tập làm văn

Em là tổ trưởng. Hãy ghi nội dung báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong những tuần vừa qua.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….ngày…. tháng ……năm.....

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

CỦA TỔ ……LỚP ………..TRƯỜNG TIỂU HỌC…………

Kính gửi: Cô giáo (thầy giáo) lớp...........

Chúng em xin báo cáo hoạt động của tổ.......... trong tuần…………vừa qua như sau:

1. Về học tập

………………………………

2. Về lao động

………………………………

Tổ trưởng

TRẢ LỜI:

Em làm tổ trưởng. Hãy ghi nội dung báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng vừa qua vào mẫu sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 nảm 2013

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 11

CỦA TỔ 2 LỚP 3A TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

Kính gửi: Cô giáo lớp 3A

Chúng em xin báo cáo hoạt động của tổ 2 trong tháng 11 vừa qua như sau:

1. Về học tập

- Cả tổ đều học bài, làm bài đầy đủ.

- Trong tổ có sự phân công Đôi bạn cùng tiến để giúp nhau học tốt.

- Tháng vừa qua hai bạn Nguyễn Ngọc Thi và Lâm Hoàng Nam đặc biệt tích cực trong việc phát biểu xây dựng bài. nhiều lần được cô giáo khen.

- Cả tổ đi học chuyên cần, đúng giờ.

- Cả tổ có 20 điểm giỏi, 10 điểm khá, không có điểm kém.

2. Về lao động

- Thực hiện vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Tham gia phong trào chủ nhật xanh của trường tích cực, đầy đủ.

Tổ trưởng

Đỗ Ngọc Phương

Ngoài ra các em luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng Đề thi học kì 1 lớp 3Đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 891
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 Xem thêm