Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 tuần 29: Chính tả

Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 tuần 29: Chính tả

Mời các thầy cô và các em cùng luyện Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 tuần 29: Chính tả trang 51 và trang 52 có đáp án chi tiết để các em có thể học chính tả chuẩn, từ ngữ sử dụng phong phú, tạo điều kiện giúp các em học tốt môn Tiếng Việt 3.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 tuần 29: Chính tả trang 51

Câu 1. Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục:

….……………………………………………………………………………..

….……………………………………………………………………………..

….……………………………………………………………………………..

Câu 2. Điền vào chỗ trống:

a) s hoặc x

- nhảy …a

- nhảy …ào

- ….ới vật

b) in hoặc inh

- điền k…..

- truyền t….

- thể dục thể h..ˋ…

Giải:

Câu 1. Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục: Đê-rốt-ti, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Nen-li, Ga-rô-nê

Câu 2. Điền vào chỗ trống:

a) s hoặc x

- nhảy xa

- nhảy sào

- sới vật

b) in hoặc inh

- điền kinh

- truyền tin

- thể dục thể hình

Hướng dẫn Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 tuần 29: Chính tả trang 52

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2:

Câu 1. Điền vào chỗ trống s hoặc x:

Giảm 20 cân

Một người to béo kể với bạn :

- Tôi muốn gầy đi, bác …..ĩ khuyên là mỗi …..áng phải cưỡi ngựa chạy mươi vòng …..ung quanh thị ….ã. Tôi theo lời khuyên đó đã một tháng nay.

- Kết quả ra …..ao? Người bạn hỏi.

- Kết quả là con ngựa mà tôi cưỡi …..út mất 20 cân.

Câu 2. Điền vào chỗ trống in hoặc inh:

Xếp thứ ba

Chinh khoe với Tín:

- Bạn Vinh lớp m..ˋ… là một vận động viên điền k…. Tháng trước có cuộc thi, bạn ấy về thứ ba đấy. Câu có t... không?

Tín hỏi:

- Có bao nhiêu người thi mà bạn ấy đứng thứ ba?

- À, à. Đấy là một cuộc thi ở nhóm học tập. Có ba học s…….. tham gia thôi.

TRẢ LỜI:

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2:

Câu 1. Điền vào chỗ trống s hoặc x:

Giảm 20 cân

Một người to béo kể với bạn:

- Tôi muốn gầy bớt đi, bác sĩ khuyên là mỗi sáng phải cưỡi ngựa chạy mười vòng xung quanh thị xã. Tôi theo lời khuyên đó đã một tháng nay.

- Kết quả ra sao? Người bạn hỏi.

- Kết quả là con ngựa mà tôi cưỡi sút mất 20 cân.

Câu 2. Điền vào chỗ trống in hoặc inh:

Xếp thứ ba

Chinh khoe với Tín:

- Bạn Vinh lớp mình là một vận động viên điền kinh. Tháng trước có cuộc thi, bạn ấy về thứ ba đấy. Cậu có tin không?

- Có bao nhiêu người thi mà bạn ấy đứng thứ ba?

- À, à. Đấy là một cuộc thi ở nhóm học tập. Có ba học sinh tham gia thôi.

Ngoài ra các em luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng Đề thi học kì 1 lớp 3Đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 521
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 Xem thêm