Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 tuần 30: Chính tả

Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 tuần 30: Chính tả

Chuẩn chính tả Tiếng Việt sẽ thay đổi như thế nào? Mời các thầy cô và các em cùng luyện Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 tuần 30: Chính tả trang 54 và trang 56 có đáp án chi tiết để các em có thể học chính tả chuẩn, từ đó các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của các em sẽ được rèn luyện tốt ngay từ đầu.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 tuần 30: Chính tả trang 54

Câu 1: Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống

a) (triều, chiều)

- buổi…….. - ……….chuộng

- thuỷ……. - ngược………….

- …….đình - ……….cao

b) (hếch, hết)(lệch, lệt)

-……giờ - …………bệt

- mũi…… - chênh…….

- hỏng……

Câu 2: Chọn 2 từ ngữ vừa được hoàn chỉnh ở bài tập 1, đặt câu với mỗi từ ngữ đó:

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

TRẢ LỜI:

Câu 1: Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn để điển vào chỗ trống:

a) (triều, chiều)

- buổi chiều

- chiều chuộng

- thủy triều

- ngược chiều

- triều đình

- chiều cao

b) (hếch, hết)

(lệch, lệt)

- hết giờ

- lệt bệt

- mũi hếch

- chênh lệch

- hỏng hết

Câu 2: Chọn 2 từ ngữ vừa được hoàn chỉnh ở câu 1, đặt câu với mỗi từ đó

- Hết giờ học bạn Nam vẫn cố ở lại giải cho xong bài toán.

- Cái mũi hếch của em Thảo trông rất đáng yêu.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 tuần 30: Chính tả trang 56

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2:

Câu 1: Điển vào chỗ trông tr hoặc ch:

Mèo con đi học ban …..ưa

Nón nan không đội, ….ời mưa ào ào

Hiên ….e không ….ịu nép vào

Tối về sổ mùi còn gào "meo meo".

Câu 2: Điền vào chỗ trỗng ếch hoặc ết:

- Ai ngày thường mắc lỗi

T...´…đến chắc hơi buồn

Ai được khen ngày thường

Thì hôm nào cũng t..´……

- Thân dừa bạc ph..´..tháng năm

Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao.

TRẢ LỜI:

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2:

Câu 1. Điền vào chỗ trống tr hoặc ch:

Mèo con đi học ban trưa

Nón nan không đội, trời mưa ào ào

Hiên che không chịu nép vào

Tối về sổ mũi còn gào “meo meo”.

Câu 2. Điền vào chỗ trống êch hoặc êt:

- Ai ngày thường mắc lỗi

Tết đến chắc hơi buồn

Ai được khen ngày thường

Thì hôm nào cũng tết.

- Thân dừa bạc phếch tháng năm

Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao.

Ngoài ra các em luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng Đề thi học kì 1 lớp 3Đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
7 377
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 Xem thêm