Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tuần 1: Luyện từ và câu - Cấu tạo của tiếng

38 7.901

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tuần 1: Luyện từ và câu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 1 tuần 1: Luyện từ và câu - Cấu tạo của tiếng là lời giải phần Luyện từ và câu Vở bài tập Tiếng Việt 4 trang 3 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố các dạng bài tập phân tích các bộ phận tạo thành tiếng. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 1 tuần 1 trang 3

I - Nhận xét

1. Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng?

Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

2. Ghi lại cách đánh vần tiếng bầu.

................... - ................... - ................... - huyền - bầu

3. Tiếng bầu do những bộ phận sau tạo thành:

bầu =.................. + .................. + huyền

4. Phân tích các bộ phận tạo thành những tiếng dưới đây:

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

ơi

     

thương

M: th

ương

ngang

lấy

     

     

cùng

     

tuy

     

rằng

     

khác

     

giống

     

nhưng

     

chung

     

một

     

giàn

     

Rút ra nhận xét:

a) Tiếng có đủ các bộ phận như tiếng bầu: ........

b) Tiếng không có đủ các bộ phận như tiếng bầu:........

II - Luyện tập

1 . Ghi kết quả phân tích các tiếng trong câu tục ngữ dưới đây vào bảng:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng.

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

Nhiễu

nh

iêu

Ngã

Điều

     

Phủ

     

Lấy

     

Giá

     

Gương

     

Người

     

Trong

     

Một

     

Nước

     

Phải

     

Thương

     

Nhau

     

Cùng

     

2. Giải câu đố sau:

Để nguyên lấp lánh trên trời

Bớt đầu thành chỗ cá bơi hàng ngày.

Là chữ:

1)................

2)..................

TRẢ LỜI:

I- Nhận xét

1. Có 14 tiếng.

2. Ghi lại cách đánh vần tiếng bầu: bờ - âu - bâu - huyền - bầu.

3. Tiếng bầu do những bộ phận sau tạo thành: tiếng "bầu" do âm đầu, vần và thanh tạo thành.

4. Phân tích các bộ phận tạo thành những tiếng dưới đây:

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

ơi

 

ơi

ngang

thương

M: th

ương

ngang

lấy

l

ây

sắc

b

i

sắc

cùng

c

ung

huyền

tuy

t

uy

ngang

rằng

r

ăng

huyền

khác

kh

ac

sắc

giống

gi

ông

sắc

nhưng

nh

ưng

ngang

chung

ch

ung

ngang

một

m

ôt

nặng

giàn

gi

an

huyền

Rút ra nhận xét:

a) Tiếng có đủ các bộ phận như tiếng bầu: thương, lấy, bí, cùng, tuy, rằng, khác, giống nhưng, chung, một, giàn.

b) Tiếng không có đủ các bộ phận như tiếng bầu: ơi - chỉ có vần và thanh, không có âm điệu.

II - Luyện Tập

1. Ghi kết quả phân tích các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ dưới đây vào bảng:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

Nhiễu

nh

iêu

Ngã

Điều

đ

iêu

Huyền

Phủ

ph

u

Hỏi

Lấy

l

ây

Sắc

Giá

gi

a

Sắc

Gương

g

ương

ngang

Người

ng

ươi

huyền

Trong

tr

ong

ngang

Một

m

ôt

nặng

Nước

n

ươc

sắc

Phải

ph

ai

hỏi

Thương

th

ương

ngang

Nhau

nh

au

ngang

Cùng

c

ung

huyền

2. Giải câu đố sau:

Để nguyên, lấp lánh trên trời

Bớt đầu, thành chỗ cá bơi hằng ngày.

Là chữ:

1) sao

2) ao

Ngoài ra các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
38 7.901
Luyện từ và câu lớp 4 Xem thêm