Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tuần 1: Luyện từ và câu - Luyện tập cấu tạo của tiếng

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tuần 1: Luyện từ và câu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 1 tuần 1: Luyện từ và câu - Luyện tập Cấu tạo của tiếng là lời giải phần Luyện từ và câu Vở bài tập Tiếng Việt 4 trang 6 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố các dạng bài tập phân tích các bộ phận tạo thành tiếng. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 1 tuần 1 trang 6

Câu 1. Ghi kết quả phân tích các tiếng trong câu tục ngữ sau vào bảng:

Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

khôn

kh

ôn

ngang

ngoan

     

đối

     

đáp

     

người

     

ngoài

     

     

cùng

     

một

     

mẹ

     

chớ

     

hoài

     

đá

     

nhau

     

Câu 2. Những tiếng bắt vần với nhau trong câu tục ngữ trên là :.............

Câu 3. Ghi lại những cặp tiếng bắt vần với nhau trong khổ thơ sau. Cho biết cặp tiếng nào có vần giống nhau hoàn toàn, cặp tiếng nào có vần giống nhau không hoàn toàn:

Chú bé loát choát

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoân thoát

Cái đầu nghênh nghênh.

- Những cặp tiếng bắt vần với nhau: choát - thoát, ..............

- Cặp tiếng có vần giống nhau hoàn toàn:.................

- Cặp tiếng có vần giống nhau không hoàn toàn :....................

Câu 4. Nhận xét: Hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng:

Câu 5. Giải câu đố:

Bớt đầu thì bé nhất nhà

Đầu đuôi bỏ hết hoá ra béo tròn

Để nguyên, mình lại thon thon

Cùng cậu trò nhỏ lon ton tới trường.

Là các chữ: ....

TRẢ LỜI:

Câu 1. Ghi kết quả phân tích cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ vào bảng :

Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

khôn

kh

ôn

ngang

ngoan

ng

oan

ngang

đối

d

ôi

sắc

đáp

đ

ap

sắc

người

ng

ươi

huyền

ngoài

ng

oai

huyền

g

a

huyền

cùng

c

ung

huyền

một

m

ôt

nặng

mẹ

m

e

nặng

chớ

ch

o

sắc

hoài

h

oai

huyền

đá

đ

a

sắc

nhau

nh

au

ngang

Câu 2. Những tiếng bắt vần với nhau trong câu tục ngữ trên là: ngoài - hoài

Câu 3. Ghi lại những cặp tiếng bắt vần với nhau trong khổ thơ sau. Cho biết cặp tiếng nào có vần giống nhau hoàn toàn, cặp tiếng nào có vần giống nhau không hoàn toàn :

Chú bé loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh.

- Những cặp tiếng bắt vần với nhau: loắt - choắt, thoăn - thoắt, xinh - xinh, nghênh - nghênh.

- Cặp tiếng có vần giống nhau hoàn toàn: choắt- thoắt (vần “oắt”).

- Cặp tiếng có vần giống nhau không hoàn toàn : xinh - nghênh (vần “inh”, "ênh").

Câu 4. Hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng: có phần giống nhau hoàn toàn hoặc không hoàn toàn.

Câu 5. Giải câu đố:

Bớt đầu thì bé nhất nhà

Đầu đuôi bỏ hết hóa ra béo tròn

Để nguyên, mình lại thon thon

Cùng cậu trò nhỏ lon ton tới trường.

Là chữ: út, ú, bút.

Ngoài ra các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
31 7.119
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện từ và câu lớp 4 Xem thêm