Giải vở bài tập Toán 2 bài 155: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

Giải vở bài tập Toán 2 bài 155

Giải vở bài tập Toán 2 bài 155: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập cấu tạo các dạng bài tập cộng trừ trong phạm vi 1000, ôn tập cuối năm. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 155 trang 81

Câu 1. Viết các số:

Ba trăm hai mươi lăm:……….

Sáu trăm năm mươi bảy:………..

Năm trăm bốn mươi: ………..

Bốn trăm hai mươi mốt: ………..

Tám trăm bảy mươi tư: …......

Bốn tăm bốn mươi tư: ………….

Ba trăm linh một: …………...

Tám trăm: ………………………

Hai trăm mười bốn: ………...

Chín trăm chín mươi chín:……...

Câu 2. Viết các số:

a. Từ 425 đến 439:………………………………………………………

b. Từ 989 đến 1000:……………………………………………………

Câu 3. Viết các số tròn trăm thích hợp vào chỗ trống:

… ; 200 ; 300 ; … ; … ; … ; 700 ; … ; … ; 1000.

Câu 4: so sánh >; <; =

301 … 298

782 … 786

657….765

505 … 501 + 4

842….800 + 40 + 2

869 … 689

Câu 5. Số?

a, Số lớn nhất có 2 chữ số là: …..

b, Số lớn nhất có 3 chữ số là: …..

c, Số liền trước của 1000 là: …..

d, Số liền sau của số lớn nhất có 3 chữ số là: …..

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Viết các số:

Ba trăm hai mươi lăm: 325

Sáu trăm năm mươi bảy: 657

Năm trăm bốn mươi: 540

Bốn trăm hai mươi mốt: 421

Tám trăm bảy mươi tư: 874

Bốn trăm bốn mươi tư: 444

Ba trăm linh một: 301

Tám trăm: 800

Hai trăm mười bốn: 214

Chín trăm chín mươi chín: 999

Câu 2. Viết các số:

a) Từ 425 đến 439: 425 ; 426 ; 427 ; 428 ; 429 ; 430 ; 431 ; 432 ; 433 ; 434 ; 435 ; 436 ; 437 ; 438 ; 439.

b) Từ 989 đến 1000: 989 ; 990 ; 991 ; 992 ; 993 ; 994 ; 995 ; 996 ; 997 ; 998 ; 999 ; 1000.

Câu 3. Viết các số tròn trăm thích hợp vào chỗ trống:

100; 200 ; 300 ; 400 ; 500 ; 600 ; 700 ; 800 ; 900 ; 1000.

Câu 4: so sánh >; <; =

301 > 298

782 < 786

657 < 765

505 = 501 + 4

842 = 800 + 40 + 2

869 > 689

Câu 5. Số?

a, Số lớn nhất có 2 chữ số là: 99.

b, Số lớn nhất có 3 chữ số là: 999.

c, Số liền trước của 1000 là: 999.

d, Số liền sau của số lớn nhất có 3 chữ số là: 1000.

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 392
Vở Bài Tập Toán 2 Xem thêm