Giải vở bài tập Toán 2 bài 156: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo)

Giải vở bài tập Toán 2 bài 156

Giải vở bài tập Toán 2 bài 156: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo) có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập cấu tạo các dạng bài tập cộng trừ trong phạm vi 1000, ôn tập cuối năm. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 156 trang 82

Câu 1. Nối (theo mẫu)

Giải vở bài tập Toán 2 bài 156: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo)

Câu 2. Viết (theo mẫu):

a, Mẫu: 482 = 400 + 80 + 2

687 =........................

460 =.....................…

141 =.....................…

505 =........................

735 =.....................…

986 =........................

b, Mẫu: 200+ 50 + 9 = 259

600 + 70 + 2 =.........…

900 + 50 + 1 =............

300 + 90 + 9 =.........…

600 + 20 =............

400 + 40 + 4 =.........…

700 + 3 =............

Câu 3. Viết các số 475; 457; 467; 456 theo thứ tự:

Từ bé đến lớn: ………………………………

Từ lớn đến bé: ………………………………

Câu 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

877 ; 878 ; 879 ; ……. .

313 ; 315 ; 317 ; ……. .

615 ; 620 ; 625 ; ……. .

Câu 5. Số?

a, Số bé nhất có một chữ số là: ………………………

b) Số bé nhất có hai chữ số là: ……………………….

c) Số liền trước của số bé nhất có ba chữ số là: ………………………

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Nối (theo mẫu)

Giải vở bài tập Toán 2 bài 156: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo)

Câu 2. Viết (theo mẫu):

a, Mẫu: 482= 400 + 80 + 2

687 = 600 + 80 + 7

460 = 400 + 60

141 = 100 + 40 + 1

505 = 500 + 5

735 = 700 + 30 + 5

986 = 900 + 80 + 6

b, Mẫu: 200 + 50 + 9 = 259

600 + 70 + 2 = 672

900 + 50 + 1 = 951

300 + 90 + 9 = 399

600 + 20 = 620

400 + 40 + 4 = 444

700 + 3 = 703

Câu 3. Viết các số 475; 457; 467; 456 theo thứ tự:

Từ bé đến lớn: 456 ; 457 ; 467 ; 475.

Từ lớn đến bé: 475 ; 467 ; 457 ; 456.

Câu 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

877 ; 878 ; 879 ; 880.

313 ; 315 ; 317 ; 319.

615 ; 620 ; 625 ; 630.

Câu 5. Số?

a, Số bé nhất có một chữ số là: 0.

b, Số bé nhất có hai chữ số là: 10.

c, Số liền trước của số bé nhất có ba chữ số là: 99.

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 368
Vở Bài Tập Toán 2 Xem thêm