Giải vở bài tập Toán 2 bài 159: Ôn tập về phép nhân và phép chia

Giải vở bài tập Toán 2 bài 159

Giải vở bài tập Toán 2 bài 159: Ôn tập về phép nhân và phép chia có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập các phép nhân chia Toán lớp 2, ôn tập ôn thi cuối năm. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 159 trang 85

Câu 1. Tính nhẩm:

a)

4 × 8 =…

15 : 5 =...

2 × 5 =…

32 : 4 =...

3 × 8 =…

12 : 2 =...

4 × 7 =…

18 : 3 =...

2 × 9 =…

27 : 3 =...

3 × 6 =…

14 : 2 =...

5 × 7 =…

40 : 4 =...

5 × 4 =…

5 : 5 =...

b,

20 × 2 =…

30 × 2 =...

20 × 4 =...

30 × 3 =...

40 : 2 =…

60 : 2 =...

80 : 4 =…

90 : 3 =...

Câu 2. Tính:

5 × 3 + 5 =.....…

28 : 4 + 13 =.........

4 × 9 − 16 =........

Câu 3. Tìm x:

a, X : 4 = 5..........................

b, 5 × x = 40...........................…

Câu 4. Trong vườn cây có 8 hàng cây, mỗi hàng cây có 5 cây. Hỏi trong vườn đó có bao nhiêu cây?

Bài giải:

.......................

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã tô đậm 1/4 số hình tròn của hình tròn đó:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 159

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Tính nhẩm:

a, 

4 × 8 = 32

15 : 5 = 3

2 × 5 = 10

32 : 4 = 8

3 × 8 = 24

12 : 2 = 6

4 × 7 = 28

18 : 3 = 6

2 × 9 = 18

27 : 3 = 9

3 × 6 = 18

14 : 2 = 7

5 × 7 = 35

40 : 4 = 10

5 × 4 = 20

25 : 5 = 5

b, 20× 2 = 40

30 × 2 = 60

20 × 4 = 80

30 × 3 = 90

40 : 2 = 80

60 : 2 = 30

80 : 4 = 20

90 : 3 =30

Câu 2. Tính:

5 × 3 + 5 = 15 + 5 = 20

28 : 4 + 13 = 7 + 13 = 20

4 × 9 − 16 = 36 − 16 = 20

Câu 3. Tìm x:

a, X: 4 = 5

X = 5 × 4

X = 20

b, 5 × x = 40

X = 40 : 5

X = 8

Câu 4. Trong vườn cây có 8 hàng cây, mỗi hàng cây có 5 cây. Hỏi trong vườn đó có bao nhiêu cây?

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 2 bài 159

Bài giải:

Số cây có trong vườn là:

5 × 8 = 40 (cây)

Đáp số: 40 cây

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã tô đậm 1/4 số hình tròn của hình tròn đó:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 159

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 291
Vở Bài Tập Toán 2 Xem thêm