Giải vở bài tập Toán 2 bài 162: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Giải vở bài tập Toán 2 bài 162

Giải vở bài tập Toán 2 bài 162: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trong Vở bài tập Toán lớp 2 giúp các em ôn tập các dạng bài tập về đại lượng, cách xem đồng hồ, ôn thi cuối năm. 

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 162 trang 88

Câu 1. Vẽ thêm kim đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 162

Câu 2. Minh cân nặng 31kg. Hà nhẹ hơn Minh 3kg. Hỏi Hà nặng bao nhiêu ki-lo-gam?

Bài giải

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 3. Lúc 7h một ô tô đi từ A đến B. Ô tô đi quãng đường AB hết 3 giờ. Hỏi ô tô đến B lúc mấy giờ?

Bài giải

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 4. Đèn biển cách bờ 4km, một chiếc tàu đánh cá cách bờ 3km (như hình vẽ). Hỏi chiếc tàu đánh cá đó cách đèn biển bao nhiêu ki-lo-mét?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 162

Bài giải

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Vẽ thêm kim đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 162

Câu 2. Minh cân nặng 31kg. Hà nhẹ hơn Minh 3kg. Hỏi Hà nặng bao nhiêu ki-lo-gam?

Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 162

Bài giải

Hà cân nặng là:

31 − 3 = 28 (kg)

Đáp số: 28kg

Câu 3. Lúc 7h một ô tô đi từ A đến B. Ô tô đi quãng đường AB hết 3 giờ. Hỏi ô tô đến B lúc mấy giờ?

Bài giải

Ô tô đến B lúc:

7 + 3 = 10 (giờ)

Đáp số: 10 giờ

Câu 4. Đèn biển cách bờ 4km, một chiếc tàu đánh cá cách bờ 3km (như hình vẽ). Hỏi chiếc tàu đánh cá đó cách đèn biển bao nhiêu ki-lo-mét?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 162

Bài giải

Tàu đánh cá cách đèn báo hiệu là:

4 − 3 = 1 (km)

Đáp số: 1 km

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
2 315
Vở Bài Tập Toán 2 Xem thêm