Giải vở bài tập Toán 2 bài 164: Ôn tập hình học (tiếp theo)

1 914

Giải vở bài tập Toán 2 bài 164

Giải vở bài tập Toán 2 bài 164: Ôn tập hình học (tiếp theo) có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trong Vở bài tập Toán lớp 2 giúp các em ôn tập các dạng bài tập về hình học và cách vẽ các hình để chuẩn bị cho các bài kiểm tra cuối năm.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 164 trang 90, 91

Câu 1. Tính độ dài các đường gấp khúc sau:

a)

Giải vở bài tập Toán 2 bài 164: Ôn tập hình học (tiếp theo)

Bài giải:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b)

Giải vở bài tập Toán 2 bài 164: Ôn tập hình học (tiếp theo)

Bài giải:

……………………………………………………………………………

Câu 2. Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dai các cạnh là AB = 15cm; BC = 25cm; AC = 30cm.

Bài giải:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 3. Tính chu vi hình tứ giác DEGH, biết độ dài mỗi cạnh của hình đó đều bằng 10dm.

Bài giải:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 4. Em ước lượng xem nếu con kiến đi từ A đễn C theo đường gấp khúc ABC hoặc theo đường gấp khúc AMNOPQC thì đi đường nào dài hơn?

Kiểm tra bằng cách tính độ dài hai đường gấp khúc đó.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 164: Ôn tập hình học (tiếp theo)

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

……………………………………………………………………………

Độ dài đường gấp khúc AMNOPQC là:

……………………………………………………………………………

Vậy: ………………………………………………………………………

Câu 5. Xếp 4 hình tam giác thành hình mũi tên (xem hình vẽ):

Giải vở bài tập Toán 2 bài 164: Ôn tập hình học (tiếp theo)

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Tính độ dài các đường gấp khúc sau:

a. Độ dài đường gấp khúc khúc ABCD là:

4 + 3 + 5 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm

b. Độ dài đường gấp khúc MNPQR là:

2 + 2 + 2 + 2 = 8(cm)

Hoặc 2 × 4 = 8(cm)

Đáp số: 8cm

Câu 2. Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dai các cạnh là AB = 15cm; BC = 25cm; AC = 30cm.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 164: Ôn tập hình học (tiếp theo)

Bài giải

Chu vi hình tam giác ABC là:

15 + 25 + 30 = 70(cm)

Đáp số: 70 cm

Câu 3. Tính chu vi hình tứ giác DEGH, biết độ dài mỗi cạnh của hình đó đều bằng 10dm.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 164: Ôn tập hình học (tiếp theo)

Cách 1: Chu vi hình tứ giác DEGH là:

10 + 10 + 10 + 10 = 40(dm)

Đáp số: 40dm

Cách 2: Chu vi hình tứ giác DEGH là:

10 × 4 = 40(dm)

Đáp số: 40dm

Câu 4. Em ước lượng xem nếu con kiến đi từ A đễn C theo đường gấp khúc ABC hoặc theo đường gấp khúc AMNOPQC thì đi đường nào dài hơn?

Kiểm tra bằng cách tính độ dài hai đường gấp khúc đó.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 164: Ôn tập hình học (tiếp theo)

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

5 + 6 = 11(cm)

Độ dài đường gấp khúc AMNOPQC là:

2 + 2 + 2 + 2 + 2 +1 = 11(cm)

Vậy: Con kiến bò theo hai đường gấp khúc ABC, AMNOPQC đều có chiều dài bằng như nhau.

Câu 5. Xếp 4 hình tam giác thành hình mũi tên (xem hình vẽ):

Giải vở bài tập Toán 2 bài 164: Ôn tập hình học (tiếp theo)

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 914
Vở Bài Tập Toán 2 Xem thêm