Giải vở bài tập Toán 2 bài 20: 38 + 25

Giải vở bài tập Toán 2 bài 20 trang 23

Giải vở bài tập Toán 2 bài 20: 38 + 25 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết với từng bài tập SBT giúp các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài tập phép cộng 8 cộng với một số 38 + 25. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 20: 38 + 25

Câu 1. Tính:

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 20: 38 + 25

Câu 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

8

18

48

58

10

88

Số hạng

5

26

24

3

28

11

Tổng

           

Câu 3. Đoạn thẳng AB dài 18 dm, đoạn thẳng BC dài 25 dm. Con kiến đi dự kiến từ A đến C (qua B) phải đi hết đoạn đường dài bao nhiêu đề - xi - mét?

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 20

Câu 4. Điền dấu >, <, =

8 + 5..… 8 + 4

8 + 9..… 9 + 8

8 + 5..… 8 + 6

18 + 9..… 19 + 8

18 + 8..… 19 + 9

18 + 10..… 17 + 10

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 20

Câu 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

8

18

48

58

10

88

Số hạng

5

26

24

3

28

11

Tổng

13

44

73

61

38

99

Câu 3.

Tóm tắt

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 20: 38 + 25

Bài giải

Đoạn đường mà con kiến phải đi hết là:

18 + 25 = 43 (dm)

Đáp số: 43 dm

Câu 4. Điền dấu >, <, =

8 + 5 > 8 + 4

8 + 9 = 9 + 8

8 + 5 < 8 + 6

18 + 9 = 19 + 8

18 + 8 < 19 + 9

18 + 10 > 17 + 10

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
4 1.411
Vở Bài Tập Toán 2 Xem thêm