Giải vở bài tập Toán 2 bài 24: Luyện tập bài toán về nhiều hơn

Giải vở bài tập Toán 2 bài 24 trang 27

Giải vở bài tập Toán 2 bài 24: Luyện tập bài toán về nhiều hơn có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài toán có lời văn dạng nhiều hơn. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để luyện tập.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 24: Luyện tập bài toán về nhiều hơn

Câu 1. Hộp của An có 8 bút chì màu, hộp của Bình có nhiều hơn hộp của An 4 bút chì màu. Hỏi hộp của Bình có bao nhiêu bút chì màu?

Câu 2. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Đội 1 : 18 người

Đội 2 nhiều hơn đội : 2 người

Đội 2 : … người?

Câu 3. Đoạn thẳng AB dài 8cm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 3 cm.

a) Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng – tin – mét ?

b) Vẽ đoạn thẳng CD

Câu 4. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 24

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

Tóm tắt

An : 8 bút chì

Bình nhiều hơn An : 4 bút chì

Bình : … bút chì?

Bài giải

Hộp của Bình có số bút chì màu là:

8 + 4 = 12 (bút chì)

Đáp số: 12 bút chì

Câu 2.

Tóm tắt

Đội 1 : 18 người

Đội 2 nhiều hơn đội 1 : 2 người

Đội 2 :… người?

Bài giải

Đội 2 có số người là:

18 + 2 = 20 (người)

Đáp số: 20 người

Câu 3.

Đoạn thẳng AB dài 8cm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 3 cm.

a) Đoạn thẳng CD dài là: 8 + 3 = 11(cm)

b) Vẽ đoạn thẳng CD

Giải vở bài tập Toán 2 bài 24

Câu 4.

Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 24

Bài giải

Hồng có số nhãn vở là:

12 + 3 = 15 (nhãn vở)

Đáp số: 15 nhãn vở

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
5 1.824
Vở Bài Tập Toán 2 Xem thêm