Giải vở bài tập Toán 2 bài 30: Luyện tập

Giải vở bài tập Toán 2 bài 30 trang 33

Giải vở bài tập Toán 2 bài 30: Luyện tập bao gồm câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 33 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập dạng Toán đã học về bài toán nhiều hơn và bài toán ít hơn. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 30: Luyện tập

Câu 1. Số

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 30

- Trong hình tròn có ….. ngôi sao.

- Ngoài hình tròn có….. ngôi sao.

- Số ngôi sao ở ngoài hình tròn nhiều hơn số ngôi sao ở trong hình tròn là:

…… - …… = ……… (ngôi sao)

- Số ngôi sao ở trong hình tròn ít hơn số ngôi sao ở ngoài hình tròn là:

…… - …… = ……… (ngôi sao)

- Để số ngôi sao ở ngoài hình tròn bằng số ngôi sao ở trong hình tròn, em phải vẽ vào trong hình tròn thêm ….. ngôi sao nữa.

Câu 2. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

a) Anh: 15 tuổi

Em kém anh: 5 tuổi

Em:… tuổi?

b) Anh: 10 tuổi

Anh hơn em: 5 tuổi

Em: …. tuổi?

Câu 3. Tòa nhà thứ nhất có 17 tầng, tòa nhà thứ hai có ít hơn toàn nhà thứ nhất 6 tầng. Hỏi tòa nhà thứ hai có bao nhiêu tầng?

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Số hình tam giác có trong hình bên là:

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 30

A.4                B.6

C.7                D.8

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 30

- Trong hình tròn có 6 ngôi sao.

- Ngoài hình tròn có 8 ngôi sao.

- Số ngôi sao ở ngoài hình tròn nhiều hơn số ngôi sao ở trong hình tròn là:

8 – 6 = 2 (ngôi sao)

-Số ngôi sao ở trong hình tròn ít hơn số ngôi sao ở ngoài hình tròn là:

8 – 6 = 2 (ngôi sao)

-Để số ngôi sao ở ngoài hình tròn bằng số ngôi sao ở trong hình tròn, em phải vẽ vào trong hình tròn thêm 2 ngôi sao nữa.

Câu 2.

a) Số tuổi của em là:

15 – 5 = 10 (tuổi)

Đáp số: 10 tuổi

b) Số tuổi của anh là:

10 + 5 = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Câu 3.

Tóm tắt

Tòa nhà 1: 17 tầng

Tòa nhà 2 ít hơn: 6 tầng

Tòa nhà 2: ….tầng?

Bài giải

Tòa nhà thứ hai có số tầng là:

17 – 6 = 11 (tầng)

Câu 4.

Chọn đáp án D. 8

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
2 1.787
Vở Bài Tập Toán 2 Xem thêm