Giải vở bài tập Toán 2 bài 32: Luyện tập Ki - lô - gam

Giải vở bài tập Toán 2 bài 32 trang 35

Giải vở bài tập Toán 2 bài 32: Luyện tập Ki - lô - gam gồm câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5 với lời giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SBT giúp các em học sinh ôn tập về đại lượng ki - lô - gam, các phép cộng trừ ki - lô - gam.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 32: Luyện tập Ki - lô - gam

Câu 1. Số

Giải vở bài tập Toán 2 bài 32: Luyện tập Ki - lô - gam

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 32

Câu 3. Tính:

2kg + 3kg – 4kg = ……………

15kg – 10kg + 5kg = ……………

6kg – 3kg + 5kg = ……………

16kg + 4kg – 10 kg = ……………

Câu 4. Mẹ mua về 25kg gạo tẻ và gạo nếp, trong đó có 20kg gạo tẻ. Hỏi mẹ mua về bao nhiêu ki – lô – gam gạo nếp?

Câu 5. Con ngỗng cân nặng 6kg, con gà nhẹ hơn con ngỗng 4kg. Hỏi con ga cân nặng mấy ki – lô – gam?

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 32: Luyện tập Ki - lô - gam

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 32: Luyện tập Ki - lô - gam

Câu 3.

2kg + 3kg – 4kg = 1kg

15kg – 10kg + 5kg = 10kg

6kg – 3kg + 5kg = 8kg

16kg + 4kg – 10 kg = 10kg

Câu 4.

Tóm tắt

Mẹ mua: 25kg gạo tẻ và nếp

Trong đó có: 20kg gạo tẻ

Mẹ mua: … kg gạo nếp?

Bài giải

Số ki – lô – gam nếp mẹ mua là:

25 – 20 = 5 (kg)

Đáp số: 5 kg

Câu 5.

Tóm tắt

Ngỗng nặng: 6kg

Gà nhẹ hơn ngỗn: 4kg

Gà nặng:….kg?

Bài giải

Con gà cân nặng là:

6 – 4 = 2 (kg)

Đáp số: 2kg.

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
2 2.163
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 2 Xem thêm