Giải vở bài tập Toán 2 bài 5: Đề - xi - mét

Giải vở bài tập Toán 2 bài 5 trang 7

Giải vở bài tập Toán 2 bài 5: Đề - xi - mét bao gồm câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 7 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các bạn học sinh ôn tập các dạng bài tập đơn vị đo đề - xi - mét, nắm chắc được các kiến thức cơ bản về đổi từ đề - xi - mét sang xăng - ti - mét. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 5: Đề - xi - mét

Câu 1. Xem hình vẽ:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 5: Đề - xi - mét

a) Viết bé hơn hoặc lớn hơn vào chỗ chấm thích hợp:

- Độ dài đoạn thẳng AB………………………..1 dm

- Độ dài đoạn thẳng CD………………………..1 dm

b) Viết ngắn hơn hoặc dài hơn và chỗ chấm thích hợp:

- Đoạn thẳng AB……………………….đoạn thẳng CD.

- Đoạn thẳng CD ……………………….đoạn thẳng AB.

Câu 2. Tính (theo mẫu):

1dm + 1dm = 2dm               5dm – 3dm = 2dm

2dm + 3dm =                   10dm – 5dm =

7dm + 3 dm =                   18dm – 6dm =

8dm + 10dm =                  49dm – 3dm =

Câu 3. Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 1dm.

Câu 4. Điền dấu >, <, =

1dm....10cm

1dm....8cm

1dm....15cm

1dm + 1dm...10cm + 8cm

1dm + 1dm...10cm + 12cm

2dm...10cm + 10cm

Trả lời Giải vở bài tập Toán 2 bài 5: Đề - xi - mét:

Câu 1. a) Viết bé hơn hoặc lớn hơn vào chỗ chấm thích hợp:

- Độ dài đoạn thẳng AB lớn hơn 1 dm

- Độ dài đoạn thẳng CD bé hơn 1 dm

b) Viết ngắn hơn hoặc dài hơn vào chỗ chấm thích hợp:

- Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD.

- Đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB.

Câu 2. Tính (theo mẫu):

a. 1dm+ 1dm = 2dm

2dm + 3dm = 5dm

7dm + 3dm = 10dm

8dm + 10dm = 18dm

b. 5dm− 3dm = 2dm

10dm −5 dm = 5dm

18dm −6dm = 12dm

49dm −3dm = 46dm

Câu 3.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 5

Câu 4.

1dm = 10cm

1dm > 8cm

1dm < 15cm

1dm + 1dm > 10cm + 8cm

1dm + 1dm < 10cm + 12cm

2dm = 10cm + 10cm

>>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 2 bài 6: Luyện tập Đề - xi - mét

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
13 3.766
Vở Bài Tập Toán 2 Xem thêm