Giải vở bài tập Toán 2 bài 64: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9

Giải vở bài tập Toán 2 bài 64 trang 68

Giải vở bài tập Toán 2 bài 64: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9 giúp học sinh biết cách thực hiện phép trừ dạng có nhớ (số bị trừ có hai chữ số, số trừ có một số). Đồng thời củng cố cách tìm số hạng chưa biết trong phép cộng.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 64 trang 68

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 35 - 8 55 - 7 85 - 9 75 - 6

b) 86 - 9 96 - 8 66 - 7 76 - 9

c) 47 - 9 27 - 8 78 - 9 48 - 9

Câu 2. Tìm x:

a) x + 8 = 36

b) 9 + x = 48

c) x + 7 = 55

Câu 3. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 64 trang 68

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 64

Câu 2.

a) x + 8 = 36

x = 36 – 8

x = 28

b) 9 + x = 48

x = 48 – 9

x = 39

c) x + 7 = 55

x = 55 – 7

x = 48

Câu 3.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 64 trang 68

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 616
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 2 Xem thêm