Giải vở bài tập Toán 2 bài 70: Tìm số trừ

Giải vở bài tập Toán 2 bài 70

Giải vở bài tập Toán 2 bài 70: Tìm số trừ giúp các em học sinh nắm được cách tìm số trừ khi biết số bị trừ và hiệu, đồng thời củng cố cách giải các dạng bài tìm một thành phần của phép trừ khi biết hai thành phần còn lại.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 70 trang 74

Câu 1. Tìm x:

a) 28 – x = 16 20 – x = 9 34 – x = 15

b) x – 14 = 18 x + 20 = 36 17 – x = 8

Câu 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số bị trừ

64

59

76

86

Số trừ

28

48

Hiệu

20

22

39

46

Câu 3. Lớp 2D có 35 học sinh, sau khi chuyển một số học sinh đến các lơp học khác thì lớp 2D còn lại 30 học sinh. Hỏi có bao nhiêu học sinh đã chuyển đến lớp học khác?

Câu 4. Xếp bốn hình tam giác thành hình bên

Giải vở bài tập Toán 2 bài 70: Tìm số trừ

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

a) 28 – x = 16

x = 28 – 16

x = 12

20 – x = 9

x = 20 – 9

x = 11

34 – x = 15

x = 34 – 15

x = 19

b) x – 14 = 18

x = 18 + 14

x = 32

x + 20 = 36

x = 36 – 20

x = 16

17 – x = 8

x = 17 – 8

x = 9

Câu 2.

Số bị trừ

64

59

76

86

94

Số trừ

28

39

54

47

48

Hiệu

36

20

22

39

46

Câu 3.

Tóm tắt

Lớp 2D có: 38 học sinh

Lớp 2D còn lại: 30 học sinh

Lớp 2D chuyển đi:….học sinh?

Bài giải

Số học sinh chuyển đến lớp khác:

38 – 30 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh

Câu 4.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 70: Tìm số trừ

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
2 1.949
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 2 Xem thêm