Giải vở bài tập Toán 2 bài 71: Đường thẳng

Giải vở bài tập Toán 2 bài 71

Giải vở bài tập Toán 2 bài 71: Đường thẳng được trình bày khoa học, dễ hiểu hữu ích cho công tác giảng dạy của các các thầy cô đồng thời giúp các bạn học sinh hiểu rõ được các khái niệm đường thẳng và các bài toán về đường thẳng.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 71 trang 75

Câu 1. Vẽ đường thẳng rồi viết tên đường thẳng (theo mẫu)

Giải vở bài tập Toán 2 bài 71: Đường thẳng

Câu 2. Dùng thước thẳng và bút nối ba điểm thẳng hàng rồi viết (theo mẫu):

Giải vở bài tập Toán 2 bài 71

A, O, B là ba điểm thẳng hàng

......... là ba điểm thẳng hàng

Giải vở bài tập Toán 2 bài 71: Đường thẳng

......... là ba điểm thẳng hàng

......... là ba điểm thẳng hàng

......... là ba điểm thẳng hàng

......... là ba điểm thẳng hàng

Câu 3. a) Viết tiếp tên ba điểm thẳng hàng có trong hình vẽ bên (theo mẫu):

Giải vở bài tập Toán 2 bài 71: Đường thẳng

A, O, C

…………………… …………………

…………………… …………………

…………………… …………………

b) Tô màu các hình tam giác trong hình vẽ trên sao cho hai hình tam giác liền kề nhau có màu khác nhau.

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 71 câu 1

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 71 câu 2

A, O, B là ba điểm thẳng hàng

C, O, D là ba điểm thẳng hàng

Giải vở bài tập Toán 2 bài 71: Đường thẳng

......... là ba điểm thẳng hàng

......... là ba điểm thẳng hàng

......... là ba điểm thẳng hàng

......... là ba điểm thẳng hàng

Câu 3.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 71: Đường thẳng

a) Viết ba điểm thẳng hàng có trong hình vẽ bên

A, O, C;

M, O, N;

D, O, B;

A, P, D

A, M, B

P, O, Q;

C, Q, B

D, N, C

b) Tô màu các hình tam giác trong hình vẽ trên sao cho hai hình tam giác liền kề nhau có màu khác nhau.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 71: Đường thẳng

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 2.471
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 2 Xem thêm