Giải vở bài tập Toán 2 bài 88: Tổng của nhiều số

Giải vở bài tập Toán 2 bài 88

Giải vở bài tập Toán 2 bài 88: Tổng của nhiều số giúp các em học sinh nắm được cách tính tổng của của nhiều số có nhớ và không nhớ, củng cố các dạng bài tập SBT Toán 2 chương 5. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn chi tiết Giải vở bài tập Toán 2 bài 85 trang 93

Câu 1. Ghi kết quả tính

8 + 2 + 6 =..... 8 + 7 + 3 + 2 = .....

4 + 7 + 3 =..... 5 + 5 + 5 + 5 = .....

Câu 2. Tính:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 88

Câu 3. Số

a)

Giải vở bài tập Toán 2 bài 88 hình 1

5kg +...kg +...kg +...kg =...kg

b)

Giải vở bài tập Toán 2 bài 88 hình 2

...l +...l +...l +...l +...l =...l…

c)

Giải vở bài tập Toán 2 bài 88

...dm +...dm +...dm =...dm

Câu 4. Viết mỗi số thành tổng của nhiều số hạng khác 1 và bằng nhau (theo mẫu) :

Mẫu: 10 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ;

10 = 5 + 5

20 = ………………………

20 = ………………………

20 = ………………………

20 = ………………………

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

8 + 2 + 6 = 16 8 + 7 + 3 + 2 = 20

4 + 7 + 3 = 14 5 + 5 + 5 + 5 = 20

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 88

Câu 3.

a)

Giải vở bài tập Toán 2 bài 88 hình 1

5kg + 5kg + 5kg + 5kg = 20kg

b)

Giải vở bài tập Toán 2 bài 88 hình 2

3l + 3l + 3l + 3l + 3l = 15l

c)

Giải vở bài tập Toán 2 bài 88

20dm + 20dm + 20dm = 60dm

Câu 4. Viết mỗi số thành tổng của nhiều số hạng khác 1 và bằng nhau (theo mẫu):

10 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2

20 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4

20 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

10 = 5 + 5

20 = 5 + 5 + 5 +5

20 = 10 + 10

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
10 5.826
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 2 Xem thêm