Giải vở bài tập Toán 2 bài 99: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc

Giải vở bài tập Toán 2 bài 99

Giải vở bài tập Toán 2 bài 99: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em học sinh hiểu được cách nhận biết đường gấp khúc, cách tính độ dài đường gấp khúc khi biết độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc. Mời các em tham khảo lời giải.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 99 câu 1, 2, 3 , 4

Câu 1. Ghi tên các điểm vào mỗi đường gấp khúc rồi viết (theo mẫu):

a)

Giải vở bài tập Toán 2 bài 99 câu 1a

b)

Giải vở bài tập Toán 2 bài 99 câu 1b

c)

Giải vở bài tập Toán 2 bài 99 câu 1c

Câu 2: Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm:

a)

Hai đoạn thẳng

Giải vở bài tập Toán 2 bài 99 câu 2

b) Ba đoạn thẳng

Giải vở bài tập Toán 2 bài 99 câu 2

Câu 3. Tính độ dài đường gấp khúc:

a)

Giải vở bài tập Toán 2 bài 99 câu 3

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

b)

Giải vở bài tập Toán 2 bài 99 câu 3

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Câu 4. Một đoạn dây đồng được uốn thành hình vuông (như hình vẽ).

Tính độ dài đoạn dây đồng đó:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 99 câu 4

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Ghi tên các điểm vào mỗi đường gấp khúc rồi viết (theo mẫu):

Giải vở bài tập Toán 2 bài 99 câu 1a

Đường gấp khúc EGHIK

b)

Giải vở bài tập Toán 2 bài 99 câu 1b

Đường gấp khúc MNPQFT

Câu 2. Nối các điểm để đường gấp khúc gồm:

Hai đoạn thẳng:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 99 câu 2a

Ba đoạn thẳng:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 99 câu 2b

Câu 3. Tính độ dài đường gấp khúc (theo hình vẽ):

a)

Giải vở bài tập Toán 2 bài 99 câu 3a

Độ dài đường gấp khúc ABCD:

2 + 3 + 3 = 8cm

b)

Giải vở bài tập Toán 2 bài 99 câu 3b

Độ dài đường gấp khúc MNPQR:

2 + 3 + 1 + 3 = 9cm.

Câu 4. Một đoạn dây dây đồng được uốn như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 99 câu 4

Cách 1: Độ dài đoạn dây đồng:

3 + 3 + 3 + 3 = 12

Đáp số: 12 cm

Cách 2: Độ dài đoạn dây đồng:

3 × 4 = 12

Đáp số: 12 cm

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
7 6.455
Vở Bài Tập Toán 2 Xem thêm