Giải vở bài tập Toán 3 bài 101: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán 3 bài 101: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán 3 bài 101: Luyện tập chung trang 18 Vở bài tập Toán 3 tập 2 có đáp án chi tiết, rõ ràng cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo luyện tập cách thực hiện phép cộng trừ, đặt tính trong phạm vi 10000. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 18 Vở bài tập Toán 3 tập 2

Câu 1. Tính nhẩm:

a. 3500 + 200 = .....;           7100 + 800= ....;                     4400 + 300 = ....

3700 – 200 = ....;              7900 – 800 = ....;                     4700 – 300 = ....

b. 6000 + 2000 = ....;           7000 + 3000 = ....;                   2000 + 8000 = ....

8000 – 6000 = ....;            10000 – 7000 = ....;                   10000 – 2000 = ....

8000 – 2000 = ....;            10000 – 3000 = ....;                    10000 – 8000 = ....

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

4756 + 2834

6927 + 835

5555 + 445

7571 – 2664

9090 – 8989

1018 – 375

Câu 3. Một thư viện có 960 cuốn truyện tranh, sau đó mua thêm được bằng 1/6 số truyện tranh đã có. Hỏi thư viện có tất cả bao nhiêu cuốn truyện tranh ?

Câu 4. Tìm x:

a. x + 285 = 2094

b. x – 45 = 5605

c. 6000 – x = 2000

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

a. 3500 + 200 = 3700        7100 + 800 = 7900                 4400 + 300 = 4700

3700 – 200 = 3500          7900 – 800 = 7100                 4700 – 300 = 4400

b. 6000 + 2000 = 8000       7000 + 3000 = 10 000              2000 + 8000 = 10 000

8000 – 6000 = 2000        10000 – 7000 = 3000                10000 – 2000 = 8000

8000 – 2000 = 6000        10000 – 3000 = 7000                10000 – 8000 = 2000

Câu 2.

 Giải vở bài tập Toán 3

Câu 3. Tóm tắt

Thư viện có: 960 cuốn

Mua thêm được 1/6 số truyện tranh đã có

Thư viện có tất cả: … cuốn?

Bài giải

Số cuốn truyện tranh mà thư viện mua thêm được là:

960 : 6 = 160 (cuốn)

Số cuốn truyện tranh có trong thư viện là:

960 + 160 = 1120 (cuốn)

Đáp số: 1120 cuốn

Câu 4.

a. x + 285 = 2094                b. x – 45 = 5605

x = 2094 – 285                     x = 5605 + 45

x = 1809                            x = 5650

c. 6000 – x = 2000

x = 6000 – 2000

x = 4000

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 102: Tháng - năm

Ngoài ra, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 3: Luyện tập phép cộng, trừ trong phạm vi 10000 hay đề thi học kì 2 lớp 3 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
49 7.162
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm