Giải vở bài tập Toán 3 bài 120: Luyện tập bài toán liên quan đến rút về đơn vị

28 5.664

Giải vở bài tập Toán 3 bài 120

Giải vở bài tập Toán 3 bài 120: Luyện tập Bài toán liên quan đến rút về đơn vị Vở bài tập Toán 3 tập 2 trang 41 giúp các em luyện tập cách giải các bài toán có liên quan đến rút đơn vị, tính toán nhanh. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 41 Vở bài tập Toán 3 tập 2

Câu 1. Có 9345 viên gạch xếp đều vào 3 lò nung. Hỏi mỗi lò có bao nhiêu viên gạch?

Câu 2. Trong một nhà máy người ta đóng các gói mì vào các thùng, thùng nào cũng có số mì gói như nhau. Biết rằng trong 5 thùng có 1020 gói mì. Hỏi trong 8 thùng có bao nhiêu gói mì?

Câu 3. Lập bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó:

Tóm tắt

3 xe: 5640 xe gạch

2 xe: ….viên gạch?

Câu 4. Tính giá trị của biểu thức:

a. 3620 : 4 ⨯ 3 =

b. 2070 : 6 ⨯ 8 =

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1. Tóm tắt

 Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Số viên gạch có trong mỗi lò là:

9345 : 3 = 3115 (viên)

Đáp số: 3115 viên

Câu 2. Tóm tắt

 Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Số gói mì có trong mỗi thùng là:

1020 : 5 = 204 (gói)

Số gói mì có trong 8 thùng là:

204 ⨯ 8 = 1632 (gói)

Đáp số: 1632 gói

Câu 3.

Bài toán: Có 5640 viên gạch được xếp đều lên 3 xe. Hỏi hai xe chở bao nhiêu viên gạch?

Tóm tắt

 Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Mỗi xe chở được số viên gạch là:

5640 : 3 = 1880 (viên)

2 xe chở được số viên gạch là:

1880 ⨯ 2 = 3760 (viên)

Đáp số: 3760 viên

Câu 4.

a. 3620 : 4 ⨯ 3 = 905 ⨯ 3

= 2715

b. 2070 : 6 ⨯ 8 = 345 ⨯ 8

= 2760

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 121: Luyện tập bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Ngoài ra, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 3: Luyện tập Bài toán liên quan đến rút về đơn vị hay đề thi học kì 2 lớp 3 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
28 5.664
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm