Giải vở bài tập Toán 3 bài 15: Luyện tập Xem đồng hồ

1 575

Giải vở bài tập Toán 3 bài 15

Giải vở bài tập Toán 3 bài 15: Luyện tập là tài liệu tham khảo cho các em học sinh nhằm củng cố các phép tính, ôn luyện kỹ năng giải Vở bài tập Toán 3 chương 1 tập 1, cách xem đồng hồ ứng dụng vào cuộc sống. Mời các em tham khảo để luyện tập.

Câu 1. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 15 câu 1

Câu 2. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt

Có: 5 thuyền

Mỗi thuyền: 4 người

Tất cả: … người?

Câu 3.

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 15 câu 3

Câu 4. Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm:

a. 3 ⨯ 5 … 3 ⨯ 6

3 ⨯ 5 … 3 ⨯ 4

b. 3 ⨯ 5 … 5 ⨯ 3

4 ⨯ 6 … 6 ⨯ 4

c. 20 : 4 … 20 : 5

20 : 4 … 20 : 2

Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 15 câu 5

Đồng hồ chỉ :

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 15

Bài giải

Câu 1.

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 15 đáp án câu 1

Câu 2.

Tóm tắt

Có: 5 thuyền

Mỗi thuyền: 4 người

Tất cả: … người?

Bài giải

Số người có trong 5 thuyền là:

4 ⨯ 5 = 20 (người)

Đáp số: 20 người

Câu 3.

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 15 đáp án câu 3

Câu 4.

a) 3 ⨯ 5 < 3 ⨯ 6

3 ⨯ 5 > 3 ⨯ 4

b) 3 ⨯ 5 = 5 ⨯ 3

4 ⨯ 6 = 6 ⨯ 4

c) 20 : 4 > 20 : 5

20 : 4 < 20 : 2

Câu 5. Đồng hồ chỉ :

Giải vở bài tập Toán 3 bài 15 đáp án câu 5

>>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 16: Luyện tập chung

Ngoài ra, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo Giải bài tập trang 13, 14, 15, 16 SGK Toán 3: Xem đồng hồ mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 575
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm