Giải vở bài tập Toán 3 bài 153: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

14 2.610

Giải vở bài tập Toán 3 bài 153

Giải vở bài tập Toán 3 bài 15: Bài toán liên quan đế rút về đơn vị (tiếp theo) trang 80 Vở bài tập Toán 3 tập 2 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em nắm được cách giải các bài toán có liên quan đến rút đơn vị, kỹ năng tính nhanh, chính xác loại toán này.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 80 Vở bài tập Toán 3 tập 2

Câu 1. Có 16kg kẹo đựng đều trong 8 hộp. Hỏi 10kg kẹo đựng trong mấy hộp như thế?

Tóm tắt:

16kg : 8 hộp

10kg : … hộp?

Câu 2. Các phòng học đều được lắp số quạt trần như nhau. Biết 5 phòng học lắp 20 cái quạt trần. Hỏi có 24 cái quạt trần thì lắp được vào mấy phòng học?

Tóm tắt :

20 cái : 5 phòng

24 cái : … phòng?

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

 Giải vở bài tập Toán 3

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

Tóm tắt

16kg : 8 hộp

10kg : … hộp?

Bài giải

Số ki-lô-gam kẹo đựng trong một hộp là:

16 : 8 = 2 (kg)

Số hộp cần để đựng 10kg kẹo là:

10 : 2 = 5 (hộp)

Đáp số : 5 hộp

Câu 2.

Tóm tắt

20 cái : 5 phòng

24 cái : … phòng

Bài giải

Số cái quạt lắp trong một phòng là :

20 : 5 = 4 (cái quạt)

Số phòng cần có để lắp 24 chiếc quạt trần là:

24 : 4 = 6 (phòng)

Đáp số : 6 phòng

Câu 3.

 Giải vở bài tập Toán 3

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 154: Luyện tập Bài Toán liên quan đến rút về đơn vị

Ngoài ra, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 3: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị hay đề thi học kì 2 lớp 3 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
14 2.610
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm