Giải vở bài tập Toán 3 bài 16: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán 3 bài 16

Giải vở bài tập Toán 3 bài 16: Luyện tập chung trang 21, 22, gồm 5 bài bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập trong Vở bài tập Toán. Các bài luyện tập chung này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tổng quát các dạng bài tập. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung – Vở bài tập Toán 3 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 21, 22)

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a. 426 + 137

261 + 350

368 + 41

b. 533 – 204

617 – 471

590 – 76

c. 76 + 58

326 – 286

748 – 63

Câu 2. Tìm x?

a. x × 5 = 40

b. x : 4 = 5

c. x – 4 = 6

Câu 3. Tính:

a. 5 ⨯ 4 + 117

b. 200 : 2 – 75

Câu 4. Một đội công nhân ngày thứ nhất sửa được 75m đường, ngày thứ hai sửa được 100m đường. Hỏi ngày thứ hai sửa được nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu mét đường?

Giải vở bài tập Toán 3 bài 16 câu 4

Câu 5. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu:

Giải vở bài tập Toán 3 bài 16 câu 5

Bài giải

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 3 bài 16 đáp án câu 1

Câu 2.

a.

x × 5 = 40

x = 40 : 5

x = 8

b.

x : 4 = 5

x = 5 × 4

x = 20

c.

x − 4 = 6

x = 6 + 4

x = 10

Câu 3.

a. 5 ⨯ 4 + 117 = 20 + 117

= 137

b. 200 : 2 – 75 = 100 – 75

= 25

Câu 4.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3 bài 16 đáp án câu 4

Bài giải

Số mét đường ngày thứ hai làm được nhiều hơn ngày thứ nhất là:

100 – 75 = 25 (m)

Đáp số: 25m

Câu 5.

Giải vở bài tập Toán 3 bài 16 đáp án câu 5

>>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 17: Bảng nhân 6

Ngoài ra, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo Giải bài tập trang 168 SGK Toán 3: Luyện tập chung mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
7 1.942
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm