Giải vở bài tập Toán 3 bài 18: Luyện tập Bảng nhân 6

Giải vở bài tập Toán 3 bài 18

Giải vở bài tập Toán 3 bài 18: Luyện tập trang 25 Vở bài tập Toán 3 tập 1 giúp các em học sinh ôn tập lại toàn bộ hệ thống các bảng nhân nhằm củng cố các phép tính, ôn luyện kỹ năng giải toán lớp 3.

Câu 1. Tính nhẩm:

a.

6 ⨯ 2 6 ⨯ 8

6 ⨯ 4 6 ⨯ 9

6 ⨯ 6 6 ⨯ 10

6 ⨯ 3 6 ⨯ 1

6 ⨯ 5 1 ⨯ 6

6 ⨯ 7 0 ⨯ 6

b.

6 ⨯ 5 3 ⨯ 6

5 ⨯ 6 6 ⨯ 3

6 ⨯ 4 2 ⨯ 6

4 ⨯ 6 6 ⨯ 2

Câu 2. Tính:

a. 6 ⨯ 4 + 30

b. 6 ⨯ 8 – 18

c. 6 ⨯ 7 + 22

d. 6 ⨯ 10 – 25

Câu 3. Mỗi nhóm có 6 học sinh. Hỏi 5 nhóm như thế có bao nhiêu học sinh?

Câu 4. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 18; 24; 30; 36; … ; … ; … ; … .

b. 15; 20; 25; … ; … ; … ; … ; … .

Câu 5. Nối các điểm để được hình có 6 cạnh:

Giải vở bài tập Toán 3 bài 18

Bài giải

Câu 1.

a.

6 ⨯ 2 = 12 6 ⨯ 8 = 48

6 ⨯ 4 = 24 6 ⨯ 9 = 54

6 ⨯ 6 = 36 6 ⨯ 10 = 60

6 ⨯ 3 = 18 6 ⨯ 1 = 6

6 ⨯ 5 = 30 1 ⨯ 6 = 6

6 ⨯ 7 = 42 0 ⨯ 6 = 0

b.

6 ⨯ 5 = 30 3 ⨯ 6 = 18

5 ⨯ 6 = 30 6 ⨯ 3 = 18

6 ⨯ 4 = 24 2 ⨯ 6 = 12

4 ⨯ 6 = 24 6 ⨯ 2 = 12

Câu 2.

a. 6 ⨯ 4 + 30 = 24 + 30

= 54

b. 6 ⨯ 8 – 18 = 48 – 18

= 30

c. 6 ⨯ 7 + 22 = 42 + 22

= 64

d. 6 ⨯ 10 – 25 = 60 – 25

= 35

Câu 3.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3 bài 18

Bài giải

Số học sinh có trong 5 nhóm là:

6 ⨯ 5 = 30 (học sinh)

Đáp số: 30 học sinh

Câu 4.

a) 18; 24; 30; 36; 42; 48; 54; 60

b) 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50.

Câu 5.

Giải vở bài tập Toán 3 bài 18

>>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 19: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Ngoài ra, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán 3: Bảng nhân 6 - Luyện tập hay đề thi học kì 1 lớp 3 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
2 1.013
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm