Giải vở bài tập Toán 3 bài 22: Bảng chia 6

Giải vở bài tập Toán 3 bài 22

Giải vở bài tập Toán 3 bài 22 trang 29: Bảng chia 6 giúp các em học sinh hiểu rõ về bảng nhân 6, bảng chia 6, thực hành chia trong phạm vi 6 và giải các bài toán có lời văn. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết kèm đáp án.

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 Vở bài tập Toán 3: Bảng chia 6

Câu 1. Tính nhẩm:

42 : 6 6 : 6

18 : 6 30 : 6

24 : 6 36 : 6

48 : 6 12 : 3

54 : 6 12 : 4

60 : 6 12 : 6

Câu 2. Tính nhẩm:

5 ⨯ 6 3 ⨯ 6

6 ⨯ 5 6 ⨯ 3

30 : 6 18 : 6

30 : 5 18 : 3

2 ⨯ 6 4 ⨯ 6

6 ⨯ 2 6 ⨯ 4

12 : 6 24 : 6

12 : 2 24 : 4

Câu 3. Có 30kg muối chia đều vào 6 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam muối?

Câu 4. Có 30kg muối chia vào các túi, mỗi túi có 6kg muối. Hỏi có tất cả mấy túi muối?

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong các phép chia 12 : 2, 12 : 3, 12 : 4, 12 : 6 , phép chia có thương bé nhất là:

A. 12 : 2

B. 12 : 3

C. 12 : 4

D. 12 : 6

Bài giải

Câu 1.

42 : 6 = 7 6 : 6 = 1

18 : 6 = 3 30 : 6 = 5

24 : 6 = 4 36 : 6 = 6

48 : 6 = 8 12 : 3 = 4

54 : 6 = 9 12 : 4 = 3

60 : 6 = 10 12 : 6 = 2

Câu 2.

5 ⨯ 6 = 30 3 ⨯ 6 = 18

6 ⨯ 5 = 30 6 ⨯ 3 = 18

30 : 6 = 5 18 : 6 = 3

30 : 5 = 6 18 : 3 = 6

2 ⨯ 6 = 12 4 ⨯ 6 = 24

6 ⨯ 2 = 12 6 ⨯ 4 = 24

12 : 6 = 2 24 : 6 = 4

12 : 2 = 6 24 : 4 = 6

Câu 3.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3 bài 22 đáp án câu 3

Bài giải

Số ki-lô-gam muối có trong mỗi túi:

30 : 6 = 5 (kg)

Đáp số: 5kg

Câu 4.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3 bài 22 đáp án câu 4

Bài giải

Số túi muối là:

30 : 6 = 5 (túi)

Đáp số: 5 túi

Câu 5.

Chọn đáp án D. 12 : 6

>>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 23: Luyện tập

Ngoài ra, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo Bài tập Toán lớp 3: Bảng chia 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
3 1.068
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm