Giải vở bài tập Toán 3 bài 24: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Giải vở bài tập Toán 3 bài 24

Giải vở bài tập Toán 3 bài 24: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số gồm câu 1, câu 2, câu 3 với lời giải chi tiết rõ ràng sẽ giúp các em học sinh hiểu được cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số. Mời các em cùng tải về để thực hành.

Câu 1. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Mẫu: 1/2 của 10 bông hoa là: 10 : 2 = 5 (bông hoa)

a. 1/3 của 12m là: ...................................

b. 1/6 của 18 giờ là:...................................

c. 1/4 của 24kg là: ....................................

d. 1/5 của 30l là: ..................................

e. 1/6 của 48cm là: ...................................

g. 1/3 của 27 ngày là: ................................

Câu 2. Một cửa hàng có 42kg táo, đã bán được 1/6 số táo đó. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu ki-lô-gam táo?

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã được chia thành các phần bằng nhau. Tô màu một trong các phần bằng nhau đó.

Giải vở bài tập Toán 3 bài 24 câu 3

Bài giải

Câu 1.

a. 1/3 của 12m là: 12 : 3 = 4 (m)

b. 1/6 của 18 giờ là: 18 : 6 = 3 (giờ)

c. 1/4 của 24kg là: 24 : 4 = 6 (kg)

d. 1/5 của 30l là: 30 : 5 = 6 (l)

e. 1/6 của 48cm là: 48 : 6 = 8 (cm)

g. 1/3 của 27 ngày là: 27 : 3 = 9 (ngày)

Câu 2.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3 bài 24 câu 2

Bài giải

Số ki-lô-gam táo cửa hàng đã bán:

42 : 6 = 7 (kg)

Đáp số: 7kg

Câu 3. Chọn B, C

Giải vở bài tập Toán 3 bài 24 câu 3

>>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 25: Luyện tập

Ngoài ra, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo Giải bài tập trang 26, 27 SGK Toán 3: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số - Luyện tập mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
6 1.894
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm