Giải vở bài tập Toán 3 bài 31: Luyện tập Bảng nhân 7

Giải vở bài tập Toán 3 bài 31

Giải vở bài tập Toán 3 bài 31: Luyện tập là tài liệu tham khảo giúp các em học sinh ôn tập các kiến thức giải Toán lớp 3, đồng thời giúp các em học thuộc và rèn luyện bảng nhân 7. Mời các em tham khảo bài tập này gồm câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 40.

Câu 1. Tính nhẩm:

7 ⨯ 9 7 ⨯ 5

7 ⨯ 8 7 ⨯ 6

7 ⨯ 7 7 ⨯ 10

7 ⨯ 2 7 ⨯ 0

7 ⨯ 3 7 ⨯ 1

7 ⨯ 4 1 ⨯ 7

Câu 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải vở bài tập Toán 3 bài 31 câu 2

Câu 3. Tính:

a. 7 ⨯ 6 + 18

b. 7 ⨯ 3 + 29

c. 7 ⨯ 10 + 40

d. 7 ⨯ 8 + 38

Câu 4. Mỗi túi có 7kg ngô. Hỏi một chục túi như thế có bao nhiêu ki-lô-gam ngô?

Câu 5. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 28; 35; 42 ; ….; ….; ….; …. .

b. 63; 56; 49; ….; ….; ….; …. .

Bài giải

Câu 1.

7 ⨯ 9 = 63 7 ⨯ 5 = 35

7 ⨯ 8 = 56 7 ⨯ 6 = 42

7 ⨯ 7 = 49 7 ⨯ 10 = 70

7 ⨯ 2 = 14 7 ⨯ 0 = 0

7 ⨯ 3 = 21 7 ⨯ 1 = 7

7 ⨯ 4 = 28 1 ⨯ 7 = 7

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 3 bài 31 đáp án câu 2

Câu 3.

a. 7 ⨯ 6 + 18 = 42 + 18

= 60

b. 7 ⨯ 3 + 29 = 21 + 29

= 50

c. 7 ⨯ 10 + 40 = 70 + 40

= 110

d. 7 ⨯ 8 + 38 = 56 + 38

= 94

Câu 4.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3 bài 31 câu 4

Bài giải

Số ki-lô-gam có trong 10 túi ngô là:

7 ⨯ 10 = 70 (kg)

Đáp số: 70kg

Câu 5.

a. 28; 35; 42; 49; 56; 63; 70.

b. 63; 56; 49; 42; 35; 28; 21.

>>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 32: Gấp một số lên nhiều lần

Ngoài ra, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán 3: Bảng nhân 7 - Luyện tập mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
2 1.804
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm