Giải vở bài tập Toán 3 bài 39: Luyện tập

1 1.975

Giải vở bài tập Toán 3 bài 39

Giải vở bài tập Toán 3 bài 39: Luyện tập bao gồm câu 1, 2, 3, 4 trang 48 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 là tài liệu tham khảo giúp các em học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán SBT lớp 3 chương 2. Sau đây mời các em tham khảo lời giải.

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 48 SBT Toán 3: Luyện tập

Câu 1. Tìm x:

a. x + 15 = 20

b. x – 18 = 16

c. 72 – x = 50

d. x × 7 = 42

e. x : 7 = 5

g. 49 : x = 7

h. 36 - x = 14

i. 24 : x = 6

k. 28 : x = 7

Câu 2. Tính:

36 ⨯ 4

50 ⨯ 3

22 ⨯ 6

35 ⨯ 4

46 : 2

96 : 3

60 : 3

88 : 4

Câu 3. Một cửa hàng có 24 đồng hồ. Sau một tuần lễ bán hàng, số đồng hồ còn lại bằng 1/6 số đồng hồ đã có. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu đồng hồ?

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số dư trong phép chia 38 : 5 là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài giải

Câu 1.

a. x + 15 = 20                 

      x = 20 – 15                   

      x = 5                        

b. x – 18 = 16

      x = 16 + 18

      x = 34

c. 72 – x = 50                 

       x = 72 – 50                  

       x = 22    

 d. x ⨯ 7 = 42    

      x = 42 : 7     

      x = 6          

 e. x : 7 = 5                   

     x = 5 ⨯ 7                      

     x = 35      

g. 49 : x = 7     

      x = 49 : 7     

      x = 7           

h. 36 - x = 14                  

      x = 36 - 14                     

      x = 22      

 i. 24 : x = 6    

      x = 24 : 6      

      x = 4         

k. 28 : x = 7

      x = 28 : 7

      x = 4

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 3 bài 39

Câu 3.

Tóm tắt

Có: 24 đồng hồ

Số đồng hồ còn lại = 1/6 số đồng hồ đã có.

Còn lại … đồng hồ?

Bài giải

Số chiếc đồng hồ còn lại là:

24 : 6 = 4 (chiếc)

Đáp số: 4 chiếc

Câu 4. Chọn C. 3

>>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 40: Góc vuông, góc không vuông

Ngoài ra, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo Giải vở bài tập Toán 3 bài 16: Luyện tập chung hay đề thi học kì 1 lớp 3 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 1.975
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm