Giải vở bài tập Toán 3 bài 55: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Giải vở bài tập Toán 3 bài 55

Giải vở bài tập Toán 3 bài 55: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé trang 65 Vở bài tập Toán 3 tập 1 với lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập giúp các em học sinh nắm được cách so sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 65 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Câu 1. Số?

Số hình tròn ở hàng trên gấp ….. lần số hình tròn ở hàng dưới.

Giải vở bài tập Toán 3 bài 55

Câu 2. Ngăn trên có 7 quyển sách, ngăn dưới có 21 quyển sách. Hỏi ngăn dưới có số sách gấp mấy lần ngăn trên?

Câu 3. Một con chó cân nặng 15kg, một con thỏ cân nặng 3kg. Hỏi con chó nặng gấp mấy lần con thỏ?

Câu 4. Tính:

a. Chu vi hình tam giác ABC:

Giải vở bài tập Toán 3 bài 55

b. Chu vi hình vuông MNPQ:

Giải vở bài tập Toán 3 bài 55

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

a. Số hình tròn ở hàng trên gấp 3 lần số hình tròn ở hàng dưới.

b. Số hình tròn ở hàng trên gấp 4 lần số hình tròn ở hàng dưới.

Câu 2.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3 bài 55

Bài giải

Số cách ngăn dưới gấp số sách ngăn trên số lần là:

21 : 7 = 3 (lần)

Đáp số: 3 lần

Câu 3.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3 bài 55

Bài giải

Con chó cân nặng gấp con thỏ số lần là:

15 : 3 = 5 (lần)

Đáp số: 5 lần

Câu 4.

a. Chu vi tam giác ABC

AC + CB + BA = 3 + 4 + 2 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm

b. Chu vi hình vuông MNPQ:

MN + NP + PQ + QM = 2 + 2 + 2 + 2 = 8 (cm)

Đáp số: 8cm

Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 56: Luyện tập So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Đánh giá bài viết
3 4.288
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm