Giải vở bài tập Toán 3 bài 59: So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Giải vở bài tập Toán 3 bài 59

Giải vở bài tập Toán 3 bài 59: So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn trang 69 Vở bài tập Toán 3 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh có kĩ năng đặt tính, thực hiện tính và giải bài toán cách so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3 trang 69 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Câu 1. Viết vào ô trống (theo mẫu):

Số lớn

Số bé

Số lớn gấp mấy lần số bé?

Số bé bằng một phần mấy số lớn?

6

2

3

1/3

24

3

32

8

42

7

Câu 2. Lớp 3A có 35 học sinh, trong đó có 7 học sinh giỏi. Hỏi lớp 3A có số học sinh giỏi bằng một phần mấy số học sinh cả lớp?

Câu 3. Viết (theo mẫu):

Giải vở bài tập Toán 5

Số hình vuông gấp 2 lần số hình tam giác

Số hình tam giác bằng 1/2 số hình vuông

Giải vở bài tập Toán 5

…………………………………………………

…………………………………………………

Giải vở bài tập Toán 5

…………………………………………………

…………………………………………………

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

Số lớn

Số bé

Số lớn gấp mấy lần số bé?

Số bé bằng một phần mấy số lớn?

6

2

3

1/3

24

3

8

1/8

32

8

4

1/4

42

7

6

1/6

Câu 2.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 5

Bài giải

Số học sinh cả lớp gấp số học sinh giỏi số lần là:

35 : 7 = 5 (lần)

Số học sinh giỏi bằng 1/5 số học sinh cả lớp:

Đáp số: 1/5

Câu 3.

Giải vở bài tập Toán 5

Số hình vuông gấp 2 lần số hình tam giác

Số hình tam giác bằng 1/2 số hình vuông.

Giải vở bài tập Toán 5

Số hình vuông gấp 2 lần số hình tam giác

Số hình tam giác bằng 1/2 số hình vuông

Giải vở bài tập Toán 5

Số hình vuông gấp 3 lần số hình tam giác.

Số hình tam giác bằng 1/3 số hình vuông.

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 60: Luyện tập So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Đánh giá bài viết
36 8.703
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm