Giải vở bài tập Toán 3 bài 60: Luyện tập So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Giải vở bài tập Toán 3 bài 60

Giải vở bài tập Toán 3 bài 60: Luyện tập so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn trang 70 Vở bài tập Toán 3 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh luyện tập giải bài toán cách so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3 trang 70 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Câu 1. Viết vào ô trống (theo mẫu):

Số lớn

12

20

30

30

56

56

Số bé

3

4

5

6

7

8

Số lớn gấp mấy lần số bé?

4

Số bé bằng một phần mấy số lớn ?

1/4

Câu 2. Có 6 con gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 24 con. Hỏi số gà trống bằng một phần mấy số gà mái?

Câu 3. Một bến xe có 40 ô tô, sau đó có 1/8 số ô tô rời bến xe. Hỏi ở bến xe còn lại bao nhiêu ô tô?

Câu 4. Cho 6 hình tam giác, mỗi hình như hình bên:

Giải vở bài tập Toán 3

Hãy xếp thành hình sau:

Giải vở bài tập Toán 3

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

Số lớn

12

20

30

30

56

56

Số bé

3

4

5

6

7

8

Số lớn gấp mấy lần số bé ?

4

5

6

5

8

7

Số bé bằng một phần mấy số lớn ?

1/4

1/5

1/6

1/5

1/8

1/7

Câu 2.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Số gà mái là:

6 + 24 = 30 (con)

Gà mái gấp gà trống số lần là:

30 : 6 = 5 (lần)

Vậy số gà trống bằng 1/5 số gà mái.

Đáp số: 1/5

Câu 3.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Số ô tô rời bến là:

40 : 8 = 5 (ô tô)

Số ô tô còn lại trong bến là:

40 – 5 = 35 (ô tô)

Đáp số: 35 ô tô

Câu 4.

Giải vở bài tập Toán 3

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 61: Bảng nhân 9

Đánh giá bài viết
37 8.342
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm