Giải vở bài tập Toán 3 bài 61: Bảng nhân 9

3 1.765

Giải vở bài tập Toán 3 bài 61

Giải vở bài tập Toán 3 bài 61: Bảng nhân 9 trang 71 vở bài tập Toán 3 với lời giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được cách lập bảng nhân 9 và cách ứng dụng kiến thức bài bảng nhân 9 vào bài tập thực hành một cách thành thạo. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Câu 1. Tính nhẩm:

9 ⨯ 1        9 ⨯ 6

9 ⨯ 2        9 ⨯ 7

9 ⨯ 3        9 ⨯ 8

9 ⨯ 4       9 ⨯ 9

9 ⨯ 5       9 ⨯ 10

Câu 2. Tính:

a. 9 ⨯ 2 + 47

b. 9 ⨯ 4 ⨯ 2

c. 9 ⨯ 9 – 18

d. 9 ⨯ 6 : 3

Câu 3. Trong một phòng họp xếp 8 hàng ghế, mỗi hàng có 9 ghế. Hỏi trong phòng đó có bao nhiêu ghế?

Câu 4. Đếm thêm 9 rồi điền số thích hợp vào ô trống:

9

   

36

   

63

   

90

Câu 5. Cho 6 hình tam giác, mỗi hình như hình sau:

 Giải vở bài tập Toán 3

Hãy xếp thành hình dưới đây:

 Giải vở bài tập Toán 3

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

9 ⨯ 1         9 ⨯ 6

9 ⨯ 2         9 ⨯ 7

9 ⨯ 3         9 ⨯ 8

9 ⨯ 4         9 ⨯ 9

9 ⨯ 5         9 ⨯ 10

Câu 2.

a. 9 ⨯ 2 + 47 = 18 + 47        b. 9 ⨯ 4 ⨯ 2 = 36 ⨯ 2

= 65                                  = 72

c. 9 ⨯ 9 – 18 = 81 – 18         d. 9 ⨯ 6 : 3 = 54 : 3

= 63                                = 18

Câu 3.

Tóm tắt

 Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Số ghế có trong phòng họp là:

9 ⨯ 8 = 72 (ghế)

Đáp số: 72 ghế

Câu 4.

Ta có: 9 + 9 = 18; 18 + 9 = 27; 27 + 9 = 36 … 81 + 9 = 90

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

Câu 5.

Giải vở bài tập Toán 3

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 62: Luyện tập Bảng nhân 9

Đánh giá bài viết
3 1.765
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm