Giải vở bài tập Toán 3 bài 66: Luyện tập Bảng chia 9

Giải vở bài tập Toán 3 bài 66

Giải vở bài tập Toán 3 bài 66: Luyện tập Bảng chia 9 trang 76, 77 Vở bài tập Toán 3 với hướng dẫn giải và đáp án chi tiết giúp các em học sinh luyện tập bảng chia 9 cách dùng bảng chia 9, các dạng bài tập liên quan. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 76, 77 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Câu 1. Tính nhẩm:

9 ⨯ 2 = …

9 ⨯ 3 = …

9 ⨯ 4 = …

9 ⨯ 5 = …

18 : 9 = …

27 : 9 = …

36 : 9 = …

45 : 9 = …

9 ⨯ 6 = …

9 ⨯ 7 = …

9 ⨯ 8 = …

9 ⨯ 9 = …

54 : 9 = …

63 : 9 = …

72 : 9 = …

81 : 9 = …

Câu 2. Số?

Số bị chia

18

18

36

81

Số chia

9

9

9

9

Thương

2

4

9

9

Câu 3. Nhà trường đặt mua 54 bộ bàn ghế, nhưng mới nhận được 1/9 số bộ đã đặt mua. Hỏi nhà trường sẽ nhận tiếp bao nhiêu bộ bàn ghế nữa mới đủ số lượng đã đặt mua?

Câu 4. Tô màu 1/9 số ô vuông trong mỗi hình:

Giải vở bài tập Toán 3

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

9 ⨯ 2 = 18

9 ⨯ 3 = 27

9 ⨯ 4 = 36

9 ⨯ 5 = 45

18 : 9 =2

27 : 9 =3

36 : 9 = 4

45 : 9 = 5

9 ⨯ 6 = 54

9 ⨯ 7 =63

9 ⨯ 8 = 72

9 ⨯ 9 = 81

54 : 9 =6

63 : 9 =7

72 : 9 = 8

81 : 9 = 9

Câu 2

Số bị chia

18

18

36

36

81

81

Số chia

9

9

9

9

9

9

Thương

2

2

4

4

9

9

Câu 3.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Số bộ bàn ghế nhà trường mới nhận được là:

54 : 9 = 6 (bộ)

Số bộ bàn ghế nhà trường còn chưa nhận được là:

54 – 6 = 48 (bộ)

Đáp số: 48 bộ

Câu 4.

Giải vở bài tập Toán 3

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 67: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Đánh giá bài viết
22 5.684
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm