Giải vở bài tập Toán 3 bài 68: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

26 7.192

Giải vở bài tập Toán 3 bài 68

Giải vở bài tập Toán 3 bài 68: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) trang 78, 79 Vở bài tập Toán 3 có lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo rèn luyện cách thực hiện phép chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số và các dạng bài tập liên quan.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 78, 79 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Câu 1. Tính:

97 : 2

88 : 3

93 : 6

87 : 7

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

85 : 2

99 : 4

87 : 5

77 : 3

Câu 3. Có 34 con thỏ nhốt vào các chuồng, mỗi chuồng có không quá 6 con thỏ. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chuồng để nhốt hết số thỏ đó ?

Câu 4. Vẽ hình tam giác ABC có một góc vuông:

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Giải vở bài tập Toán 3

Đáp án và hướng dẫn giải

Đồng hồ chỉ:

A. 6 giờ 4 phút

B. 6 giờ 40 phút

C. 6 giờ 20 phút

D. 4 giờ 6 phút

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

 Giải vở bài tập Toán 3

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 3

Câu 3.

Tóm tắt

Không quá 6 con: 1 chuồng

34 con: ? chuồng

Bài giải

Ta có:

34 : 6 = 5 chuồng (dư 4 con thỏ)

Số chuồng là 5 chuồng, còn 4 con thỏ nữa nên cần thêm 1 cái chuồng nữa.

Vậy số chuồng cần ít nhất là:

5 + 1 = 6 (chuồng)

Đáp số: 6 chuồng

Câu 4.

 Giải vở bài tập Toán 3

Câu 5. Chọn đáp án C.

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 69: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số 

Đánh giá bài viết
26 7.192
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm