Giải vở bài tập Toán 3 bài 71: Giới thiệu bảng nhân

6 2.606

Giải vở bài tập Toán 3 bài 71

Giải vở bài tập Toán 3 bài 71: Giới thiệu bảng nhân trang 81, 82 Vở bài tập Toán 3 giúp các em học sinh biết cách và sử dụng bảng nhân, cách áp dụng bảng nhân trong làm tính, giải toán. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 81, 82 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Câu 1. Dùng bảng nhân để tìm số thích hợp ở ô trống (theo mẫu):

 Giải vở bài tập Toán 3

Câu 2. Số?

Thừa số

3

 

3

8

8

 

9

 

9

Thừa số

7

7

 

5

 

5

6

6

 

Tích

 

21

21

 

40

40

 

54

54

Câu 3. Nhà trường mua 8 đồng hồ để bàn và số đồng hồ treo tường gấp 4 lần số đồng hồ để bàn. Hỏi nhà trường mua tất cả bao nhiêu đồng hồ ?

Câu 4. Một đội xe có 24 ô tô chở khách và số ô tô tải bằng 1313 số ô tô chở khách. Hỏi đội xe đó có tất cả bao nhiêu ô tô?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

 Giải vở bài tập Toán 3

Câu 2.

Thừa số

3

3

3

8

8

8

9

9

9

Thừa số

7

7

7

5

5

5

6

6

6

Tích

21

21

21

40

40

40

54

54

54

Câu 3.

Tóm tắt

Để bàn: 8 đồng hồ

Treo tường gấp 4 lần

Tất cả có: … đồng hồ?

Bài giải

Đồng hồ treo tường có là:

8 ⨯ 4 = 32 (đồng hồ)

Tổng số đồng hồ là:

8 + 32 = 40 (đồng hồ)

Đáp số: 40 đồng hồ

Câu 4.

Tóm tắt

 Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Số xe tải là:

24 : 3 = 8 (xe)

Tổng số xe có trong đội xe là:

24 + 8 = 32 (xe)

Đáp số: 32 xe

Các bạn tham khảo và luyện tập: Giải bài tập trang 74, 75, 76 SGK Toán 3: Giới thiệu bảng nhân - Bảng chia

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 72: Giới thiệu bảng chia 

Đánh giá bài viết
6 2.606
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm