Giải vở bài tập Toán 3 bài 77: Tính giá trị biểu thức (tiếp theo)

2 2.630

Giải vở bài tập Toán 3 bài 77

Giải bài tập SGK Toán 3 bài 77: Tính giá trị biểu thức (tiếp theo) trang 87 Vở bài tập Toán 3 giúp các em học sinh ôn tập lại cách tính nhẩm giá trị của biểu thức dạng chỉ có phép tính cộng, trừ hoặc phép tính nhân, chia, áp dụng cách tính cho từng bài tập.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3 trang 87 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức:

a. 172 + 10 ⨯ 2

b. 10 ⨯ 2 + 300

c. 69 – 54 : 6

d. 900 + 9 ⨯ 10

e. 20 ⨯ 6 + 70

g. 72 + 300 ⨯ 3

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

 Giải vở bài tập Toán 3

Câu 3. Có 24 bạn nam và 21 bạn nữ, các bạn đứng xếp thành 5 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

a. 172 + 10 ⨯ 2 = 172 + 20 b. 10 ⨯ 2 + 300 = 20 + 300

= 192 = 320

c. 69 – 54 : 6 = 69 – 9 d. 900 + 9 ⨯ 10 = 900 + 90

= 60 = 990

e. 20 ⨯ 6 + 70 = 120 + 70 g. 72 + 300 ⨯ 3 = 72 + 900

= 190 = 972

Câu 2.

 Giải vở bài tập Toán 3

Câu 3.

Tóm tắt

 Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Tổng số bạn nam và nữ là:

24 + 21 = 45 (bạn)

Số bạn có trong một hàng là:

45 : 5 = 9 (bạn)

Đáp số: 9 bạn.

Các em tham khảo và luyện tập: Giải bài tập trang 80, 81 SGK Toán 3: Tính giá trị của biểu thức - Luyện tập (tiếp)

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 78: Luyện tập Tính giá trị biểu thức

Đánh giá bài viết
2 2.630
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm