Giải vở bài tập Toán 3 bài 8: Ôn tập các bảng nhân

Giải vở bài tập Toán 3 bài 8

Giải vở bài tập Toán 3 bài 8: Ôn tập các bảng nhân với lời giải chi tiết giúp các em học sinh nắm vững kiến thức, học thuộc bảng nhân và ôn tập rèn luyện kỹ năng tính phép nhân một cách thành thạo.

Câu 1. Tính nhẩm:

a. 2 ⨯ 2 3 ⨯ 3 4 ⨯ 4 5 ⨯ 5

2 ⨯ 4 3 ⨯ 5 4 ⨯ 2 5 ⨯ 7

2 ⨯ 6 3 ⨯ 7 4 ⨯ 6 5 ⨯ 9

2 ⨯ 8 3 ⨯ 9 4 ⨯ 8 5 ⨯ 3

b. 200 ⨯ 4 300 ⨯ 2 400 ⨯ 2 500 ⨯ 1

200 ⨯ 2 300 ⨯ 3 100 ⨯ 4 100 ⨯ 3

Câu 2. Tính:

a. 5 ⨯ 3 + 15

b. 4 ⨯ 7 – 28

c. 2 ⨯ 1 ⨯ 8

Câu 3. Trong một buổi họp, người ta xếp 8 hàng ghế, mỗi hàng có 5 người. Hỏi buổi họp đó có bao nhiêu người ngồi họp?

Câu 4. Tính chu vi hình vuông ABCD có kích thước ghi trên hình vẽ:

Giải vở bài tập Toán 3 bài 8

Câu 5. Nối phép tính với kết quả đúng:

Giải vở bài tập Toán 3 bài 8

Bài giải

Câu 1.

a. 2 ⨯ 2 = 4 3 ⨯ 3 = 9 4 ⨯ 4 = 16 5 ⨯ 5 = 25

2 ⨯ 4 = 8 3 ⨯ 5 = 15 4 ⨯ 2 = 8 5 ⨯ 7 = 35

2 ⨯ 6 = 12 3 ⨯ 7 = 21 4 ⨯ 6 = 24 5 ⨯ 9 = 45

2 ⨯ 8 = 16 3 ⨯ 9 = 27 4 ⨯ 8 = 32 5 ⨯ 3 = 15

b. 200 ⨯ 4 = 800 300 ⨯ 2 = 600

400 ⨯ 2 = 800 500 ⨯ 1= 500

200 ⨯ 2 = 400 300 ⨯ 3 = 900

100 ⨯ 4 = 400 100 ⨯ 3 = 300

Câu 2.

a. 5 ⨯ 3 + 15 = 15 + 15

= 30

b. 4 ⨯ 7 – 28 = 28 – 28

= 0

c. 2 ⨯ 1 ⨯ 8 = 2 ⨯ 8

= 16

Câu 3.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3 bài 8 đáp án câu 3

Bài giải

Số người có trong buổi họp đó là:

5 ⨯ 8 = 40 (người)

Đáp số: 40 người

Câu 4.

Bài giải

Chu vi hình vuông:

AB + BC + CD + DA = 200 + 200 + 200 + 200 = 800 (cm)

Đáp số: 800cm

Câu 5.

Giải vở bài tập Toán 3 bài 8 đáp án câu 5

>>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 9: Ôn tập các bảng chia

Ngoài ra, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo Giải bài tập trang 9 SGK Toán 3: Ôn tập các bảng nhân hay đề thi học kì 1 lớp 3 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
10 1.901
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm