Giải vở bài tập Toán 3 bài 9: Ôn tập các bảng chia

Giải vở bài tập Toán 3 bài 9

Giải vở bài tập Toán 3 bài 9: Ôn tập các bảng chia là tài liệu tham khảo giúp các em học sinh ôn tập rèn luyện kỹ năng tính phép chia thành thạo cùng các dạng Toán 3 chương 1. Mời các em tham khảo Giải vở bài tập Toán 3 bài 9 trang 11.

Câu 1. Tính nhẩm:

a. 2 ⨯ 6 4 ⨯ 8

12 : 2 32 : 4

12 : 6 32 : 8

3 ⨯ 7 5 ⨯ 9

21 : 3 45 : 5

21 : 7 45 : 9

b. 600 : 3 800 : 2

600 : 2 400 : 2

800 : 4 500 : 5

Câu 2. Có 20 cái bánh được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bánh ?

Giải vở bài tập Toán 3 bài 9 câu 2

Câu 3. Cứ 4 ghế xếp vào một bàn ăn. Hỏi có 32 cái ghế thì xếp đủ được mấy bàn ăn?

Câu 4. Nối phép tính với kết quả đúng:

Giải vở bài tập Toán 3 bài 9 câu 4

Bài giải

Câu 1.

a. 2 ⨯ 6 = 12 4 ⨯ 8 = 32

12 : 2 = 6 32 : 4 = 8

12 : 6 = 2 32 : 8 = 4

3 ⨯ 7 = 21 5 ⨯ 9 = 45

21 : 3 = 7 45 : 5 = 9

21 : 7 = 3 45 : 9 = 5

b. 600 : 3 = 200 800 : 2 = 400

600 : 2 = 300 400 : 2 = 200

800 : 4 = 200 500 : 5 = 100

Câu 2.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3 bài 9 đáp án câu 2

Bài giải

Mỗi hộp có số cái bánh là :

20 : 5 = 4 (cái)

Đáp số: 4 cái .

Câu 3.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3 bài 9 đáp án câu 3

Bài giải

Số bàn ăn là:

32 : 4 = 8 (bàn)

Đáp số: 8 bàn

Câu 4:

Giải vở bài tập Toán 3 bài 9 đáp án câu 4

>>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 10: Luyện tập

Ngoài ra, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 3: Ôn tập các bảng chia hay đề thi học kì 1 lớp 3 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
3 2.002
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm