Giải vở bài tập Toán 4 bài 113: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán 4 bài 113

Giải vở bài tập Toán 4 bài 112: Luyện tập chung Vở bài tập Toán 4 tập 2 trang 34, 35 có đáp án đầy đủ chi tiết cho các em học sinh tham khảo, luyện tập các dạng bài tập dấu hiệu chia hết, các bài tập về phân số. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 34, 35 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Phần 1. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1. Trong các số 6215; 6261; 617; 6281 số chia hết cho 3 là:

A. 6215 B. 6261 C. 6217 D. 6281

2. Hòa có 8 viên bi gồm 4 viên màu xanh, 3 viên bi màu đỏ, 1 viên bi màu vàng. Phân số chỉ phần các viên bi màu xanh trong tổng số viên bi của Hòa là:

Giải vở bài tập Toán 3

3. Phân số bằng phân số:

Giải vở bài tập Toán 3

4. Trong các phân số phân số bé hơn 1 là:

Giải vở bài tập Toán 3

Phần 2.

1. Đặt tính rồi tính:

78653 + 80694 527684 – 81946

526 x 205 76140 :324

2. Hai hình vuông ABCD và BMNC đều có cạnh bằng 3cm và xếp thành hình chữ nhật AMND. Cho biết hình tứ giác BMCD là hình bình hành. Tính diện tích hình bình hành BMCD bằng các cách khác nhau.

Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Phần 1.

1. Chọn B.

2. Chọn D.

3. Chọn C.

4. Chọn D.

Phần 2.

1.

Giải vở bài tập Toán 3

2.

Cách 1:

Vì tứ giác ABCD, BMNC đều là hình vuông mà tứ giác BMNC là hình bình hành suy ra đường cao h cũng chính là cạnh BC và độ dài đáy cũng chính là cạnh DC.

Diện tích hình bình hành BMCD là:

S = a x h = DC x BC = 3 x 3 = 9 (cm2)

Đáp số: 9 (cm2)

Cách 2:

Diện tích hình bình hành BMCD bằng diện tích tam giác BCD cộng với diện tích tam giác BCM.

Tam giác BCD có đường cao BC = 3 cm, cạnh đáy DC = 3cm

Diện tích tam giác BCD là:

SBCD = độ dài đáy x đường cao : 2

= DC x BC : 2 = 3 x 3 : 2 = 4,5 (cm2)

Tam giác BCM có đường cao CB = 3 cm, cạnh đáy BM = 3cm

Diện tích tam giác BCM là:

SBCM = độ dài đáy x đường cao : 2

= CB x BM : 2 = 3 x 3: 2 = 4,5 cm2

Diện tích hình bình hành BMCD là:

S = SBCD + SBCM = 4,5 + 4,5 = 9cm2

Cách 3:

Diện tích hình bình hành BMCD bằng diện tích nửa hình vuông ABCD + diện tích nửa hình vuông BMNC.

Diện tích nửa hình vuông ABCD có cạnh bằng 3 cm là:

3 x 3 : 2 = 4,5 cm2

Diện tích nửa hình vuông BMNC có cạnh bằng 3cm là:

3 x 3 : 2 = 4,5 cm2

Diện tích hình bình hành BMCD là:

S = 4,5 + 4,5 = 9cm2

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 114: Phép cộng phân số

Đánh giá bài viết
282 29.704
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm