Giải vở bài tập Toán 4 bài 13: Luyện tập Triệu và lớp triệu

Giải vở bài tập Toán 4 bài 13

Giải vở bài tập Toán 4 bài 13: Luyện tập Triệu và lớp triệu vở bài tập Toán 4 tập 1 trang 15 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp học sinh luyện tập viết đọc chữ số hàng triệu, xác định giá trị của chữ số. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài tập trang 15 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Viết theo mẫu:

Viết số

Đọc số

42 570 300

Bốn mươi hai triệu năm trăm bảy mươi nghìn ba trăm

186 250 000

3 303 003

Mười chín triệu không trăm linh năm nghìn một trăm ba mươi

Sáu trăm triệu không trăm linh một nghìn

Một tỉ năm trăm triệu

Năm tỉ sáu trăm linh hai triệu

Câu 2. Các số 5 437 052; 2 674 399; 7 186 500; 5 375 302 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:...............

Câu 3. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Số

247 365 098

54 398 725

64 270 681

Giá trị của chữ số 2

200 000 000

Giá trị của chữ số 7

Giá trị của chữ số 8

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số gồm 5 triệu, 4 chục nghìn, 3 trăm, 2 chục, 1 đơn vị là:

A. 5 400 321

B. 5 040 321

C. 5 004 321

D. 5 430 021

Đáp án bài tập trang 15 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Viết theo mẫu:

Viết số

Đọc số

42 570 300

Bốn mươi hai triệu năm trăm bảy mươi nghìn ba trăm.

186 250 000

Một trăm tám mươi sau triệu hai trăm năm mươi nghìn

3 303 003

Ba triệu ba trăm linh ba nghìn không trăm linh ba

19 005 130

Mười chín triệu không trăm linh năm nghìn một trăm ba mươi

600 001 000

Sáu trăm triệu không trăm linh một nghìn

1 500 000 000

Một tỉ năm trăm triệu.

5 602 000 000

Năm tỉ sáu trăm linh hai triệu

Câu 2. Các số 5 437 052; 2 674 399; 7 186 500; 5 375 302 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 2 674 399; 5 375 302; 5 437 052; 7 186 500.

Câu 3. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số

247 365 098

54 398 725

64 270 681

Gía trị số của chữ số 2

200 000 000

20

200 000

Gía trị số của chữ số 7

7 000 000

700

70 000

Gía trị số của chữ số 8

8

8 000

80

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số gồm 5 triệu, 4 chục nghìn, 3 trăm, 2 chục, 1 đơn vị là:

Chọn đáp án B. 5 040 321

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
16 2.215
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm