Giải vở bài tập Toán 4 bài 132: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán 4 bài 132

Giải vở bài tập Toán 4 bài 132: Luyện tập chung Vở bài tập Toán 4 tập 2 trang 54, 55 có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo luyện tập các dạng bài tập về phép nhân chia cộng trừ phân số, quy đồng phân số,... Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 54, 55 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. Cho các phân số: \frac{7}{8};\frac{19}{40};\frac{14}{16};\frac{7}{5};\frac{14}{10}

a) Rút gọn phân số: \frac{14}{16}        \frac{14}{10}

b) Viết các phân số đều có mẫu số là 40 và bằng các phân số đã cho:

Giải vở bài tập Toán 4

c) Trong các phân số trên có những phân số bằng nhau là:

Câu 2. Lớp 4A có 32 học sinh được chia đều cho 4 tổ. Hỏi:

a) 3 tổ chiếm mấy phân số học sinh của lớp?

b) 3 tổ có bao nhiêu học sinh?

Câu 3. Một tàu vũ trụ chở 20 tấn hàng lên trạm vũ trụ. Biết 3/5 khối lượng hàng là thiết bị thay thế. Hỏi tàu vũ trụ đó chở bao nhiêu tấn thiết bị thay thế?

Câu 4. Có một kho gạo, lần đầu người ta lấy ra 25 500 kg gạo, lần sau lấy ra số gạo bằng 2/5 số gạo lấy lần đầu thì trong kho còn lại 14 300kg gạo. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu tấn gạo?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1

Giải vở bài tập Toán 4
Câu 2.

Tóm tắt

 Giải vở bài tập Toán 4

Bài giải

a) Trong lớp chia thành 4 tổ

Vậy 3 tổ chia chiếm 3/4 số học sinh của lớp

b) Mỗi tổ có số học sinh là

32 : 4 = 8 (học sinh)

Số học sinh có trong mỗi tổ là: 8 × 3 = 24 (học sinh)

Đáp số: a) 3/4          b) 24 học sinh

Câu 3.

Tóm tắt

Tàu vũ trụ chở 20 tấn hàng

Thiết bị thay thế khối lượng hàng

Thiết bị thay thế: ….tấn

Bài giải

Giá trị một phần là:

20 : 5 = 4 (tấn)

Số hàng thiết bị thay thế mà vũ trụ chở là:

4 × 3 = 12 (tấn)

Đáp số: 12 tấn

Câu 4.

Tóm tắt

Một kho gạo người ta lấy

Lấy lần đầu:25 500kg gạo

Lần sau lấy: 2/5 số gạo lần đầu

Còn lại: 14 300kg gạo

Trong kho có:… tấn gạo

Bài giải

Theo đề bài là lần sau lấy 2/5 số gạo lần đầu. Tức là lần đầu chia làm 5 phần thì lần hai chiếm 2 phần

Số gạo lần sau lấy đi là:

25500 : 5 × 2 = 10200 (kg)

Số gạo có trong kho lúc đầu là:

25500 + 10200 + 14300 = 50000 (kg) = 50 tấn

Đáp số: 50 tấn

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 133: Hình thoi

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 4 trang 139: Luyện tập chung hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
247 23.553
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm