Giải vở bài tập Toán 4 bài 137: Giới thiệu tỉ số

Giải vở bài tập Toán 4 bài 137

Giải vở bài tập Toán 4 bài 137: Giới thiệu tỉ số Vở bài tập Toán 4 tập 2 trang 61, 62 có đáp án chi tiết giúp các em học sinh hiểu rõ khái niệm về tỉ số, cách lập tỉ số của hai đại lượng cùng loại, cách áp dụng vào bài tập thực hành một cách thành thạo. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 61, 62 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. Viết tỉ số của hai số vào ô trống

a

2

4

5

4

1

b

3

7

4

6

2

a : b

b : a

Câu 2. Viết tỉ số của hai số và viết sơ đồ minh họa:

a) Có 3 bạn trai và 5 bạn gái. Tỉ số của số bạn trai và số bạn gái là: ................

Số bạn trai:................

Số bạn gái: ................

b) Số gà mái gấp 3 lần số gà trống. Tỉ số của số gà trống và số gà mái là................

Số gà trống: ................

Số gà mái: ................

c) Hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 3m.

Tỉ số của số đo chiều dài và số đo chiều rộng là: ................

Chiều dài: ................

Chiều rộng: ................

Câu 3. Lớp có 15 học sinh nữ và 17 học sinh nam.

a) Lớp có tất cả……… học sinh.

b) Tỉ số của số học sinh nữ và số học sinh của lớp là: …………

c) Tỉ số của số học snh nam và số học sinh nữ của lớp là: …………

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

a

2

4

5

4

1

b

3

7

4

6

2

a : b

2 : 3

4 : 7

5 : 4

4 : 6

1 : 4

b : a

3 : 2

7 : 4

4 : 5

6 : 4

2 : 1

Câu 2.

a) Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 4

Bài giải

Có 3 bạn trai và 5 bạn gái. Tỉ số của số bạn trai và số bạn gái là:

3 : 5 hay 3/5.

Số bạn trai bằng 3/5 số bạn gái.

Số bạn gái bằng 5/3 số bạn trai.

b) Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 4

Bài giải

Số gà mái gấp 3 lần số gà trống

Tỉ số của số gà trống và số gà mái là: 3 : 9 hay 3/9 .

Số gà trống bằng 3/9 số gà mái

Số gà mái bằng 9/3 số gà trống.

c) Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 4

Bài giải

Hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 3m.

Tỉ số của số đo chiều dài và số đo chiều rộng là: 6 : 3 hay 6/3 .

Chiều dài bằng 6/3 chiều rộng.

Chiều rộng bằng 3/6 chiều dài.

Câu 3.

Tóm tắt

Học sinh nữ có: 15 em

Học sinh nam có: 17 em

Bài giải

a) Lớp có tất cả 32 học sinh.

b) Tỉ số của số học sinh nữ và số học sinh của lớp là 15 : 32 hay 15/32

c) Tỉ số của số học sinh nam và số học sinh nữ của lớp là 17 : 15 hay 17/15

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 4 trang 147: Giới thiệu về tỉ số hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
156 23.271
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm