Giải vở bài tập Toán 4 bài 145: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán 4 bài 145

Giải vở bài tập Toán 4 bài 145: Luyện tập chung Vở bài tập Toán 4 tập 2 trang 73, 74 có đáp án chi tiết giúp các em học sinh ôn tập các dạng toán tìm 2 số khi biết tổng và tỉ, tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của 2 số. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 73, 74 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. Tổng của hai số 150. Tìm hai số đó biết:

a) Tỉ số của hai số đó là 4/6.

b) Tỉ số của hai số đó là 2/3.

Câu 2. Hiệu của hai số là 20. Tìm hai số đó biết:

a) Tỉ số của hai số đó là 6 : 2

b) Số lớn gấp 3 lần số bé.

Câu 3. Viết tỉ số vào ô trống:

a

3

10

6

2

b

5

20

10

6

Tỉ số của a và b

Tỉ số của b và a

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

a) Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 4

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau:

4 + 6 = 10 (phần)

Só lớn là:

150 : 10 × 6 = 90

Số bé là:

150 – 90 = 60

Đáp số: Số lớn là 90

Số bé là 60

b) Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 4

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau

2 + 3 = 5 (phần)

Số lớn là:

150 : 5 × 3 = 90

Số bé là:

150 – 90 = 60

Đáp số : Số lớn là 90

Số bé là 60

Câu 2.

a) Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 4

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

6 – 2 = 4 (phần)

Số lớn là:

20 : 4 × 6 = 30

Số bé là:

30 – 20 = 10

Đáp số: Số lớn là 30

Số bé là 10

b) Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 4

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

3 – 1 = 2 (phần)

Số lớn là:

20 : 2 × 3 = 30

Số bé là:

30 – 20 = 10

Đáp số: Số lớn là 30

Số bé là 10

Câu 3

a

3

10

6

2

b

5

20

10

6

Tỉ số của a và b

3/5

10/20

6/10

2/6

Tỉ số của b và a

5/3

20/10

10/6

6/2

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 146: Luyện tập chung (tiếp theo)

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 4 trang 152: Luyện tập chung hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
166 22.966
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm