Giải vở bài tập Toán 4 bài 19: Bảng đơn vị đo khối lượng

Giải vở bài tập Toán 4 bài 19

Giải vở bài tập Toán 4 bài 19: Bảng đơn vị đo khối lượng Vở bài tập Toán 4 tập 1 trang 21 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được tên gọi, kí hiệu, thứ tự, mối quan hệ của các đơn vị đo khối lượng trong Bảng đơn vị đo khối lượng, quy đổi khối lượng. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1dag = … g

3dag = … g

3kg 600g =…g

10g = … dag

7hg = … g

3kg 60g =… g

1hg = … dag

4kg = … hg

4dag 8g < 4dag…g

10dag = … hg

8kg = … g

2kg 15g <… kg 15g

b) Viết tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm:

10g = 1

3 tạ = 30

1000g = 1

7 tấn = 7000

10 tạ = 1

2kg = 2000

Câu 2. Tính

270g + 795g = ……

562dag x 4 = ……

836dag – 172dag = ……

924hg : 6 = ……

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 9 tạ 5 kg > …….kg là:

A. 95

B. 905

C. 950

D. 9005

Câu 4. Cô Mai có 2 kg đường, cô đã dùng 1/4 số đường đó để làm bánh. Hỏi cô Mai còn lại bao nhiêu gam đường?

Đáp án bài tập trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1dag = 10g

3dag = 30g

3kg 600g = 3600g

10g = 1dag

7hg = 700g

3kg 60g = 3060g

1hg = 10dag

4kg = 40hg

4dag 8g < 4dag 9g

10dag = 1hg

8kg = 8000g

2kg 15g < 3kg 15g

b) Viết tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm:

10g = 1dg

3 tạ = 30 yến

1000g = 1kg

7 tấn = 7000kg

10 tạ = 1 tấn

2kg = 2000g

Câu 2. Tính

270g + 795g = 1065g

562dag x 4 = 2248dag

836dag – 172dag = 664dag

924hg : 6 = 154 hg

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 9 tạ 5 kg > …….kg là:

Chọn đáp án A. 95 kg

Câu 4.

Tóm tắt

Cô Mai có: 2kg đường

Cô dùng : 1/4 kg đường

Cô còn : ….g đường

Bài giải

Đổi 2kg = 2000g

Số gam đường cô Mai dùng để làm bánh là:

2000 : 4 = 500 (g)

Số gam đường cô Mai còn lại là:

2000 – 500 = 1500 (g)

Đáp số: 1500 (g)

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
47 10.134
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm