Giải vở bài tập Toán 4 bài 2: Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo)

19 2.515

Giải vở bài tập Toán 4 bài 2

Giải vở bài tập Toán 4 bài 2: Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo) Vở bài tập Toán 4 tập 1 trang 4 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho các em học sinh ôn tập, các dạng bài tập ôn các số đến 100000. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập trang 4 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Tính

Giải vở bài tập Toán 4 bài 2

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

34365 + 28072

79423 - 5286

5327 × 3

3328 : 4

Câu 3. Điền dấu >; <; =

25 346 ... 25 643

8320 ... 20 001

75 862 ... 27 865

57 000 ... 56 999

32 019 ... 39 021

95 599 ... 100 000

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số lớn nhất trong các số 85 732 ; 85 723 ; 78 523 ; 85 523 ; 38 572 là:

A. 85 732                

B. 85 723

C. 78 523              

D. 38 572

Câu 5. Viết vào ô trống (theo mẫu):

Loại hàng

Giá tiền

Số lượng mua

Số tiền phải trả

Trứng vịt

1200 đồng 1quả

5quả

1200 × 5 = 60000 (đồng)

18 000 đồng 1kg

2kg

 

Rau cải

3000 đồng 1kg

2kg

 

Gạo

5000 đồng 1kg

4kg

 

>> Tham khảo chi tiết: Bài tập Toán lớp 4: Ôn tập các số đến 100000

Đáp án bài tập trang 3 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Tính

 Giải vở bài tập Toán 4 bài 2

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

 Giải vở bài tập Toán 4 bài 2

Câu 3. Điền dấu >; <; =

25 346 < 25 643

8320 < 20 001

75 862 > 27 865

57 000 > 56 999

32 019 < 39 021

95 599 < 100 000

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Chọn A. 85 732

Câu 5. Viết vào ô trống (theo mẫu):

Loại hàng

Giá tiền

Số lượng mua

Số tiền phải trả

Trứng vịt

1200 đồng 1quả

5quả

1200 × 5 = 60000 (đồng)

18 000 đồng 1kg

2kg

18000 × 2 = 360000 (đồng)

Rau cải

3000 đồng 1kg

2kg

3000 × 2 = 6000 (đồng)

Gạo

5000 đồng 1kg

4kg

5000 × 4 = 20000 (đồng)

Đánh giá bài viết
19 2.515
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm