Giải vở bài tập Toán 4 bài 34: Biểu thức có chữa ba chữ

38 4.359

Giải vở bài tập Toán 4 bài 34

Giải vở bài tập Toán 4 bài 34: Biểu thức có chứa ba chữ là lời giải Vở bài tập Toán 4 tập 1 trang 40 có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập các dạng Toán tính giá trị biểu thức. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài tập trang 40 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)

Mẫu: Nếu a = 2, b = 3, c = 5 thì a + b + c = 2 + 3 + 5 = 10

Nếu a = 8, b = 5, c = 2 thì a + b + c = ………………

a – b – c = ………………

a × b × c = ………………

Câu 2. Viết vào ô trống (theo mẫu)

a

b

c

a + b + c

a × b × c

(a + b) × c

2

3

4

9

24

20

5

2

6

     

6

4

3

     

10

5

2

     

16

4

0

     

Câu 3. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Nếu a = 12, b = 6, c = 2 thì a – (b + c) = …………………

Và a – b – c = ……………………

Câu 4. Cho biết a, b, c là các số có một chữ số. Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Giá trị lớn nhất của biểu thức: a + b + c = ……………

b) Giá trị bé nhất của biểu thức: a + b + c = ……………

Đáp án bài tập trang 40 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

Mẫu: Nếu a = 2, b = 3, c = 5 thì a + b + c = 2 + 3 + 5 = 10

Nếu a = 8, b = 5, c = 2 thì a + b + c = 8 + 5 + 2 = 15

a – b – c = 8 – 5 – 2 = 1

a × b × c = 8 × 5 × 2 = 80

Câu 2.

a

b

c

a + b + c

a × b × c

(a + b) × c

2

3

4

9

24

20

5

2

6

13

60

42

6

4

3

13

72

30

10

5

2

17

100

30

16

4

0

20

0

0

Câu 3.

Nếu a = 12, b = 6, c = 2 thì a – (b + c) = 12 – (6 + 2) = 4

Và a – b – c = 12 – 6 – 2 = 4.

Câu 4.

a) Giá trị lớn nhất của biểu thức:

a + b + c = 9 + 9 + 9 = 27.

b) Giá trị bé nhất của biểu thức:

a + b + c = 0 + 0 + 0 = 0.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
38 4.359
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm