Giải vở bài tập Toán 4 bài 4: Biểu thức có chứa một chữ

Giải vở bài tập Toán 4 bài 4

Giải vở bài tập Toán 4 bài 4: Biểu thức có chứa một chữ Vở bài tập Toán 4 tập 1 trang 6 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh biết cách tính giá trị của biểu thức khi thay chữ bằng số cụ thể, cách tính giá trị số các biểu thức chữ thành thạo, vận dụng vào từng bài tập. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài tập trang 6 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

a) Nếu a = 10 thì 65 + a = 65 + … =.

Giá trị của biểu thức 65 + a với a = 10 là ………….

b) Nếu b = 7 thì 185 - b = 185 - … = ….

Giá trị của biểu thức 185 - b với b = 7 là …………

c) Nếu m = 6 thì 423 + m = 423 + ….. = ……

Giá trị của biểu thức 423 + m với m = 6 là ……….

d) Nếu n = 5 thì 185 : n = 185 : …. = …..

Giá trị của biểu thức 185 : n với n = 5 là ……..

Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) giá trị của biểu thức 370 +a với a = 20 là ……….

b) giá trị của biểu thức 860 - b với b = 500 là ……….

c) giá trị của biểu thức 200 + c với c = 4 là ………..

d) giá trị của biểu thức 600 – x với x = 300 là ………..

Câu 3. Viết vào ô trống (theo mẫu):

a)

a

5

10

20

25 + a

25 + 5 = 30

b)

c

2

5

10

296 – c

296 – 2 = 294

Đáp án bài tập trang 6 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

a) Nếu a = 10 thì 65 + a = 65 + 10 = 75.

Giá trị của biểu thức 65 + a với a = 10 là 75.

b) Nếu b = 7 thì 185 - b = 185 - … = ….

Giá trị của biểu thức 185 - b với b = 7 là 178.

c) Nếu m = 6 thì 423 + m = 423 + ….. = ……

Giá trị của biểu thức 423 + m với m = 6 là 429.

d) Nếu n = 5 thì 185 : n = 185 : …. = …..

Giá trị của biểu thức 185 : n với n = 5 là 37.

Câu 2.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) giá trị của biểu thức 370 + a với a = 20 là 390.

b) giá trị của biểu thức 860 - b với b = 500 là 360.

c) giá trị của biểu thức 200 + c với c = 4 là 204.

d) giá trị của biểu thức 600 – x với x = 300 là 300.

Câu 3. Viết vào ô trống (theo mẫu):

a)

a

5

10

20

25 + a

25 + 5 = 30

25 + 10 = 35

25 + 20 = 45

b)

c

2

5

10

296 – c

296 – 2 = 294

296 – 5 = 291

296 – 10= 286

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
41 5.166
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm