Giải vở bài tập Toán 4 bài 42: Hai đường thẳng song song

Giải vở bài tập Toán 4 bài 42

Giải vở bài tập Toán 4 bài 41: Hai đường thẳng song song là lời giải Vở bài tập Toán 4 tập 1 trang 49, 50 có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được biểu tượng về hai đường thẳng song song, đường thẳng không bao giờ cắt nhau, cách xác định được 2 đường thẳng có song song với nhau hay không. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập trang 49, 50 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Viết tiếp vào chỗ chấm

a)

Giải vở bài tập Toán 4 bài 42

Các cặp cạnh song song với nhau và có trong hình chữ nhật ABCD là:...............

b)

Giải vở bài tập Toán 4 bài 42

Các cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật MNPQ là:..............

Câu 2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Cho 3 hình chữ nhật ABCD, ABNM, MNCD; như hình bên.

Giải vở bài tập Toán 4 bài 42

a) Các cạnh song song với cạnh MN là..............

b) Trong hình chữ nhật MNCD các cạnh vuông góc với cạnh DC là...........

Câu 3. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập Toán 4 bài 42

a) Các cặp cạnh song song với nhau có trong:

- Hình MNPQ là : ……………………………………

- Hình DEGHI là: ……………………………………

b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong:

- Hình MNPQ là: ……………………………………

- Hình DEGHI là……………………………………

Câu 4. Tô màu hình tứ giác có các cặp cạnh song song với nhau trong mỗi hình sau:

Giải vở bài tập Toán 4 bài 42

Đáp án bài tập trang 49, 50 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

a)

Các cặp cạnh song song với nhau và có trong hình chữ nhật ABCD là: Cặp cạnh AB và DC, cặp cạnh AD và BC

b)

Các cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật MNPQ là: Cặp cạnh MN và QP, cặp cạnh MQ và NP.

Câu 2.

Cho 3 hình chữ nhật ABCD, ABNM, MNCD; như hình bên.

a) Các cạnh song song với cạnh MN là: Cặp cạnh AB và DC.

b) Trong hình chữ nhật MNCD các cạnh vuông góc với cạnh DC là: Cạnh DA và CB

Câu 3.

a) Các cặp cạnh song song với nhau có trong:

- Hình MNPQ là: cặp cạnh MN và QP.

- Hình DEGHI là: cặp cạnh DI và GH.

b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong:

- Hình MNPQ là: cặp cạnh vuông góc là MN và QP, cạnh QM và QP

- Hình DEGHI là: cặp cạnh ID và IH, cạnh HI và HG.

Câu 4.

Giải vở bài tập Toán 4 bài 42

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
34 6.127
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm